Menu

hasuder

PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ

 

Ülkemizde halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 103. ve ölümünün 27. yılında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Tabipleri Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın birlikte düzenlediği etkinlikle 3 Kasım 2017 tarihinde anıldı.

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, HASUDER Başkanı Prof. Dr. Türkan Günay, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun ve  Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen açılış konuşmalarını yaptılar.

HASUDER Başkanı Prof. Dr. Türkan Günay burada yaptığı konuşma özeti aşağıda yer almaktadır:

 

Nusret Fişek Hocamız, ülkemizde halk sağlığı disiplininin kurucusu ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin yaratıcısıdır. Hocamızın yetiştirdiği pek çok değerli halk sağlığı bilim insanı alanımızın genişlemesini ve yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

Bizler hem eserleri hem de onun öğrencilerinin aktarımları ile tanıştık Nusret Fişek hocamızla. Öğrencilerinden Prof. Dr. Rahmi Dirican, bir kitabının sunuşunda Nusret Fişek’i; Nusret Hoca, bir düşünce ve eylem adamıydı. Yetmiş altı yıllık yaşamının son 33 yılını, toplumsal sağlığın geliştirilmesi ve tüm insanların sağlık hizmetlerinden olanakların elverdiği en üst düzeyde yararlanması için çaba harcamakla geçirdi. İnandığı düşünceleri gerçekleştirmek için başta üst düzey yöneticiler ve sağlık mesleği mensupları olmak üzere, çeşitli toplumsal grupların bu konulara ilgilerini çekmek ve onları eğitmek amacıyla her fırsattan yararlanarak makaleler yazdı, konferanslar verdi ve açık oturumlara katıldı. “ diyerek anlatır. Halk Sağlıkçının doğru bildiğini yılmadan yorulmak bilmeden anlatması gerektiği dersini çıkarırız bu anlatımdan.

Nusret Fişek hocamız bir yazısında; “ Hekimlerin güçbirliği yapmaları, sorumluluklarının bilincini birey düzeyinden toplum düzeyine çıkarmaları, ülkemizin sağlık alanında beklenen atılımı yapmasının yolunu açacaktır. “ diyerek meslek örgütü, dernek ve sendikalara toplumsal sorunlarla ilgili görüşlerini halka duyurmak ve hükümetlere baskı yapmak görevini verir.

Hocamızın bu yaklaşımı onun öğrencileri tarafından 1995 yılında kurulan derneğimizin de ana amacı olmuştur. Derneğimiz kuruluşundan beri sağlık hakkını bir yaşam hakkı olarak görmüş ve savunmuştur. Bu doğrultuda diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı,  toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi,  bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi gibi pek çok konuda gerekli bilimsel bilgiyi üreterek ve halkı bilgilendirerek karar vericileri etkilemeye çalışmıştır. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çabaları artırarak sürdüreceğiz. En büyük ilham kaynağımız da Nusret Fişek Hoca’mız ve düşünceleridir. Ben halk sağlığı alanında çalışanlar adına hocamızın öğrencileri olan bizlerin hocalarına da minnet duygularımızı iletmek istiyorum. Onlar Nusret Fişek ruhunu hiç kaybetmemiş ve onlarca genci etkilemişlerdir.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Nusret Fişek’in özgeçmişi, yaşamından kesitler sunan fotoğraflar ve çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalarının kayıtlarından oluşan bir sunum gerçekleştirildi.

TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü bu yıl Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Çağatay Güler’e verildi. Tanık ve Güler ödüllerini TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in elinden aldılar.

Anma etkinliği, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Tepe’nin konuşmacı olduğu “Üniversitelerin Toplumsal Sorumluluğu” başlıklı konferansın ardından sona erdi.

Etkinliğe Prof. Dr. Nusret Fişek’in ailesi, HASUDER yönetim kurulu temsilcileri ve üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, TTB ve Ankara Tabip Odası yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve tıp fakültesi öğrencisi katıldı.


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Paydaşlarımız

Kongre-Sempozyum

Go to top