Menu

iskenderun

İskenderun Körfezinde kömürden elektrik üretimi ve sağlık başlıklı dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ...

 

SAGLIK FATURASI

Türkiye’de çok büyük miktarda kömürlü termik santral yatırımı planlanıyor. Sağlık ve Çevre Birliği HEAL (Health and Environment Alliance) tarafından hazırlanan bu rapor, hava kirliliğinin sağlık etkileri ile ilgili güncel bilimsel kanıtların bir derlemesini içermektedir. Raporda, Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin HEAL tarafından yaptırılan sağlık etki değerlendirmesi çalışmasının sonuçları paylaşılmaktadır. Çalışma, bu santrallerden atmosfere salınan kirleticilere atfedilebilen sağlık maliyetlerini hesaplayan Türkiye için yapılmış ilk ekonomik değerlendirmedir. Türkiye’de halk sağlığı için çaba harcayan saygın sağlıkçıların ve uzmanlık derneklerinin kömür ile ilgili endişelerine de bu raporda yer verilmektedir. HEAL, çevrenin sağlık üzerindeki etkileri üzerine Avrupa Birliği kapsamında çalışmalar yürüten, Avrupa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Rapor Türkçe ve İngilizce olarak aşağıdaki linklerden indirilebilir.

Türkçe Rapor: http://env-health.org/IMG/pdf/heal_odenmeyen_saglik_faturasi_may2015_final.pdf

Çalışma Raporu

Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İle Kömürlü Santrallerin Etkilerini Konuştuk

KURUM TOPLANTI

11.03.2015

Temiz Hava Hakkı Ağı temsilcileri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Vekili ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan ile görüştüler. Yirmiden fazla çevre ve sağlık meslek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu sivil insiyatifi temsilen Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Greenpeace Akdeniz ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, kömürlü santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin yaratacağı sağlık sorunları ile ilgili kaygılar dile getirildi. 

Çalışma Planı

Hekimler, temiz havanın halk sağlığına çok önemli faydaları olacağını vurguluyor.

Ankara, Brüksel, 23 Şubat 2015 -  Bugün yayınlanan bir bilgi notu, Türkiye’deki düşük hava kalitesinin, halk sağlığı üzerinde ağır bir faturası olduğunu ortaya koyuyor. (1) Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in girişimi ile hazırlanan kısa rapor, Türkiye’den de beş hekim ve tıbbi uzmanlık kuruluşunun işbirliği ile yayınlandı: Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği ve İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği.

Türkiye, Avrupa’da hava kirliliğinden kaynaklı erken ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Güncel araştırmalara göre, Türkiye’de sadece 2010 yılında, dış ortamda partikül madde (PM) ve ozona maruz kalma sonucu 28 924 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. (2)

Kirli havanın akciğerler ve kalp üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. Hava kirliliği, özellikle astım ve benzeri solunum rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunan bireyler için önemli sorunlar oluşturuyor. 

Basın Açıklamasının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız...

Türkiye'de Hava Kirliliği ve Sağlık: Gerçekler, Veriler ve Öneriler Broşürü...

Üyeler

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı tarafından 1992 yılında genel kurula önerilen ve 1993 yılında BM Genel Kurulu tarafından onaylanan kararla 1993 yılından itibaren her yılın 22 Mart günü ‘Dünya Su Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Halk sağlığının önemli alanlarından biri olan çevre sağlığı konularına ilişkin konularda görüş oluşturmak, rapor hazırlamak gibi çalışmalar üretecek olan grubumuz Ekim 2010 İzmir çalıştayımızda kurulmuştur. Eksikliğini hissettiğimiz grubumuzun güçlenerek ilerlemesini bekliyoruz. 

21.02.2014

Son dönemde yurdumuzun birçok yerinde ve Karaburun ilçesinde başlayan; daha sonra Urla ve Çeşme ilçelerine sıçrayarak İzmir’in tüm yarımada bölgesini içine alan geniş bir bölgede kurulan ve kurulmak istenen Rüzgâr Enerjisi Santrallerine (RES) karşı

Baz istasyonlarının uzun dönemdeki sağlık etkilerine dair kanıtlar artıyor. Eylül 2011’de yayımlanan bir bilimsel makaleye göre baz istasyonu yakınında yaşayanlarda kansere bağlı ölüm hızı daha yüksek.

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 2

Go to top