Menu

HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu BİLGİLENDİRME NOTU

Gündem Çocuk Derneği ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)’nın 10. Aile Mahkemesi’nde açmış oldukları “çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesi için” açtığı dava 29 Nisan 2016 tarihinde görülmüştür. Dava öncesinde konu ile ilgili ÇAÇAv üyeleri HASUDER’den uzman görüşü istemiştir. Aşağıda görülen ve pdf olarak sunulan uzman görüşü, HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu adına Yrd.Doç.Dr.Mehtap Türkay tarafından hazırlanmış ve HASUDER adına iletilmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI

“HER ÇOCUĞUN AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLARA YAKALANMADAN YAŞAMAYA HAKKI VARDIR.”

“ÇOCUKLARIN AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLARDAN KORUNMA HAKKINI ANNE, BABAS veya DEVLET ELİNDEN ALMAMALIDIR.”

“AŞI OLMA YA DA OLMAMA KARARI NASIL VERİLİR?”

Geçen ay basın aracılığı ile Türkiye Gündeminde yerini alan yargı kararı nedeniyle, ulusal aşı takviminde yer alan aşıların reddi, aşıların yarar ve yan etkileri, aşı uygulaması öncesi anne babalardan bilgilendirilmiş onam alma vb konuları içeren farklı görüşlerin olduğu bir tartışma başlamıştır. Gerek yazılı gerekse görsel medyada aşılar konusunda Hepatit B özelinde yaratılmaya çalışılan olumsuz tutum ve yargılar nedeniyle HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu’nun kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Bu bağlamda 2014 yılında Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubumuz tarafında hazırlanan (http://hasuder.org/anasayfa/index.php/cal-sma-gruplar/bulasici) adresinden ulaşabileceğiniz HASUDER’in “Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile ilgili Görüş”üne katıldığımızı bir kez daha belirtiriz.

  • Aşılar günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili ve en maliyet etkili tıbbi uygulamalardır,
  • Aşı sonrası ortaya bazen çıkabilen istenmeyen etkiler aşılar yapılmadığı zaman ortaya çıkacak sağlık sorunlarıyla karşılaştırılamayacak kadar azdır,
  • Günümüzde insanları bulaşıcı hastalıklara karşı korumada aşılar kadar etkili, güvenli, kolay ve maliyet etkin başka bir tıbbi uygulama aracı yoktur ve onların yerine koyabileceğimiz başka bir araç ya da uygulama bulunmamaktadır.
  • Sağlık bakanlığının koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aşılama hizmetlerine talep yaratma, bu talebi karşılama ve sürdürülebilirliği sağlama sorumluluğu vardır.

Çocuk açısından Adalet Kavramı Tartışma Toplantısı'nda Alınan Kararlar

Nükleer Santraller Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çernobil insanlığa bir derstir!

1957’de kurulduğunun hemen sonrasında içlerinde Nobel ödülü kazanmış ünlü bilim insanları, edebiyatçı ve sanatçılarla barışseverlerin de bulunduğu 25 bin üyesi bulunan Nükleer Enerji Karşıtı Bilim İnsanları Örgütü (SANE) The New York Times gazetesine verdiği tam sayfa ilanda Amerikalıları “Bugüne kadar karşılaştığımız tehlikelerin hiçbirine benzemeyen bir tehlike ile karşı karşıyayız” diye uyarıyordu.

2009 yılının ağustos ayında başlatılan çocuklara ve gençlere yönelik seks ticaretini durdurma kampanyasının binlerce üyesi, çocuklar için güvenli bir dünya yaratmak

Türkiye’nin onayladığı bir çocuk uluslar arası belge de böylece iç hukukumuzda çocuğa karşı cinsel sömürü suçtur. Bu suçun yargı tarafından görmezden gelinmesi toplumun adalet duygusunu zedeler.

Çalışma Planı

ÇSÇG Ocak – 2013’te kurulmuştur.

AMAÇLARI;

  • Halk Sağlığı uzmanlarının çocuk sağlığı alanındaki bilgi ve deneyimlerine katkı sağlamak,
  • Türkiye´de çocuk sağlığı ile  ilgili konularda farkındalık yaratmak, bilinç ve bilgi düzeyini arttırmak. Bunu sağlayabilmek amacıyla

Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu Üye Listesi

Melikşah Ertem

Hilal Özcebe

Go to top