Menu

2013 yılında revize edilen Valilikler ile Üniversiteler arasında Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi (SEAB) Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda gözden geçirilerek lüzum üzerine bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun ilgili yazısı ve Protokolün son haline buradan ulaşabilirsiniz. 

Mezuniyet Öncesi Ulusal Halk Sağlığı Programı içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.aspher.org/ Ashper, Avrupa Halk Sağlığı Okulları Birliği http://www.iaomc.org/ Dünya Tıp eğitimi Federasyonu

rapor

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yeterlik Kurulları ile ilgili alt çalışma grubu (komisyonu) çalışmalarına 25 Aralık 2010 tarihinde yaptığı ilk toplantı ile başladı.

plan

Halk Sağlığı Asistanının eğitimi sırasında yapılacak kuramsal ve uygulamalı eğitimin minimum standartları ve uygulama ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. http://www.hasuder.org/doc/Ek%201%20Halk%20Sag%20Uzm%20Egitimi.doc

üyeler

18.12.2010, İzmir - Toplantı 21 farklı kurumdan 37 kişinin katılımı ile Eğe Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında gerçekleşmiştir. Gün boyu süren toplantıda temel olarak mezuniyet öncesi halk sağlığı eğitimi ve çok az da mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi tartışılmıştır.

Go to top