Menu

Halk Sağlığı Merkezleri (HSM)  Raporu*

HASUDER-Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu

05 Mayıs 2016

(*Bu rapor HASUDER ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu arasında 30 Mart 2016 tarihinde Ankara’da ve 30 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan iki toplantının bulguları temel alınarak hazırlanmıştır. Raporu hazırlayanlar: B.Kılıç, E.Eser, Z.Öztek, M.Ertem, T.Günay, O. Günay, D. Altun.)

I-SAĞLIK BAKANLIĞININ HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ (HSM) HAKKINDAKİ PLANLAMASI

I.1-Halk Sağlığı Merkezi (HSM) / Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ayırımı

8.TSH BULUŞMASI KARARLARI

6 ve 7 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleşen 8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşmasına (8.TSH-B) 229 temel sağlık hizmetleri çalışanı, sağlık yöneticisi, uzmanlık öğrencisi ve akademisyen katılmıştır. 8.TSH-B strateji ve politikaların, sorunların, üretilenlerin ve görüşlerin irdelendiği 2 günlük bir etkinlik olmuştur. Temel sağlık hizmetlerinin insan gücü, örgütlenme, finansman, işlevler, düzenlemeler ve eğitim başlıklarında irdelendiği buluşmada, 2 konferans, 4 panel, 2 bildiri oturumu, 3 ayrı başlıkta yürütülen 1 grup çalışması oturumu ve etkinliğin sonunda 1 forum gerçekleştirilmiştir.

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma GrubuToplantı Raporu

(7 Ekim 2015 / Konya)

Katılımcılar (alfabetik):Deniz Akgün, Duygu Lüleci, Ferruh Ayoğlu, Hande Bahadır, Kayıhan Pala, Kevser Tarı, Yeliz Mercan

Raportör: Hande Bahadır

Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır. Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

HASUDER “Sağlık Politikaları ve İstihdam” Çalışma Grubu (Kasım 2015)

No

İsim Soyisim

HASUDER Üyelik Durumu

Halk Sağlığı Statüsü

Çalıştığı Kurum

1

Bülent Kılıç 

Asıl Üye

Uz. Dr.

Dokuz Eylül Ü.

2

Zafer Öztek

Asıl Üye

Uz. Dr.

Maltepe Ü.

3

Erhan Eser

Asıl Üye

Uz. Dr.

Celal Bayar Ü.

4

Nuray Özgülnar

Asıl Üye

Uz. Dr.

İstanbul Ü.

5

Ali İhsan Bozkurt

Asıl Üye

Uz. Dr.

Pamukkale Ü.

6

Derman Boztok

Asıl Üye

Uz. Dr.

Emekli

7

Nilay Etiler

Asıl Üye

Uz. Dr.

Kocaeli Ü.

8

Deniz Akgün

Asıl Üye

Uz. Dr.

Antalya KonyaaltıTSM

9

Kayıhan Pala

Asıl Üye

Doktora

Uludağ Ü.

10

Coşkun Bakar

Asıl Üye

Uz. Dr.

Onsekiz Mart Ü.

11

Nazan Savaş

Asıl Üye

Uz. Dr.

Mustafa Kemal Ü.

12

Binali Çatak

Asıl Üye

Uz. Dr.

Kafkas Ü.

13

M. Kaan Sözmen

Asıl Üye

Uz. Dr.

İzmir Katip Çelebi Ü.

14

Muzaffer Eskiocak

Asıl Üye

Uz. Dr.

Trakya Ü.

15

Ferruh Ayoğlu

Asıl Üye

Doktora

B. Ecevit Ü.

16

Emel İrgil

Asıl Üye

Uz. Dr.

Emekli

17

A. Öner Kurt

Asıl Üye

Uz. Dr.

Mersin Ü.

18

İlker Belek

Asıl Üye

Uz. Dr.

Akdeniz Ü.

19

Onur Hamzaoğlu

Asıl Üye

Uz. Dr.

Kocaeli Ü.

20

İbrahim Koruk  

Asıl Üye

Uz. Dr.

Harran Ü.

21

Ayşen Bulut        

Asıl Üye

Uz. Dr.

Emekli

22

Cemal Güvercin

Asıl Üye

Uz. Dr.

Dokuz Eylül Ü.

23

Deniz Altun

Asıl Üye

Uz. Dr.

Ş.Urfa Halk Sağlığı Müd.

24

Sinem Doğanay

Asıl Üye

Uz. Dr.

İzmir Gaziemir TSM

25

Melikşah Ertem

Asıl Üye

Uz. Dr.

İzmir Ü.

26

O. Özlem Köse

Asıl Üye

Uz. Dr.

İstanbul Halk Sağlığı Müd.

27

Elif Altundaş

Asıl Üye

Uz. Dr.

İst. GaziOsmanPaşaTSM

28

Tayyar Şaşmaz

Asıl Üye

Uz. Dr.

Mersin Ü.

29

Sarp Üner

Asıl Üye

Doktora

Hacettepe Ü.

30

Erdem Erkoyun

Asıl Üye

Uz. Dr.

Dokuz Eylül Ü.

31

Ceyda Şahan

Asıl Üye

Uz. Dr.

Dokuz Eylül Ü.

32

Meriç Arzu Utku

Asıl Üye

Uz. Dr.

Gemlik TSM

33

Ali Ceylan           

Fahri Üye

Arş Gör.

Dokuz Eylül Ü.

34

Hande Bahadır

Fahri Üye

Arş Gör.

Dokuz Eylül Ü.

35

Duygu Lüleci

Fahri Üye

Arş Gör.

Dokuz Eylül Ü.

36

Hilal Görgel

Fahri Üye

Arş Gör.

Dokuz Eylül Ü.

37

Kevser Tarı             

Fahri Üye

Doktora

Balıkesir Ü. Sağlık YO

38

Fevziye Çetin

Üye Değil

Doktora

Erciyes Ü.

39

Celalettin Çevik

Üye Değil

Doktora

Balıkesir Ü. Sağlık YO

40

Raziye Özdemir

Üye Değil

Doktora

Karabük Ü. Sağlık YO

41

Yeliz Mercan

Üye Değil

PhD Öğr.

Kırklareli Ü. Sağlık YO

42

Şenay Özgülcü

Üye Değil

Y.Lisans Öğr.

Gazi Ü./ Sağ Araş. GM

 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Raporu

 

(Kasım 2015)

 

Türkiye’de Olağan Dışı Durumlara Yanıt Verebilen Bir

Temel Sağlık Hizmetleri Alt Yapısı Yoktur

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Konya’da “Olağan Dışı Durumlar” ana temasıyla düzenlendi. Kongrede sunulan bildiriler ülkemizde temel sağlık hizmetleri kapsamının ve olağan dışı durumlara hazırlıklı olma durumunun yeterli bir düzeye ulaşamadığını göstermektedir. Raporun Tamamını Okumak İçin Tıklayınız...

 

HASUDER SAĞLIK POLİTİKALARI ve İSTİHDAM (SPİ) ÇALIŞMA GRUBU 1. ULUSLARARASI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ (BERLİN/ALMANYA) RAPORU (9-13 Eylül 2015)

Dr.Hilal Görgel, Dr.Hande Bahadır, Dr. Duygu Lüleci, Prof. Dr.Bülent Kılıç, Prof. Dr.Erhan Eser,

Prof. Dr.Tayyar Şaşmaz,Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Ayşen Bulut

GİRİŞ ve AMAÇ

Ön hazırlıkları 2012 yılında HASUDER SPİ çalışma grubu tarafından başlatılan uluslararası gezici eğitim semineri çalışması 2013 ve 2014 yıllarında maddi kaynak bulunamaması nedeniyle yapılamamıştır. Bunun üzerine 2015 yılında masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla gönüllü kişiler üzerinden gezinin düzenlenmesine karar verilmiştir. Başlangıçta 13 gönüllü kişi gezi için kayıt yaptırmış ancak gezi 8 kişi ile gerçekleştirilebilmiştir. Gezici eğitim semineri masrafları (ulaşım, konaklama, yemek) yaklaşık olarak kişi başı 600 € olmuştur.Gezici eğitim semineri organizasyonu kapsamındaki hazırlıklara Ocak 2015 tarihinde başlanılmış, seminer 9-13 Eylül 2015 tarihleri arasında beş gün sürecek şekilde düzenlenmiştir. Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

DSCF7537 2000 x 1500

HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu 09-13 Eylül 2015 tarihleri arasında Berlin'de Gezici Eğitim Semineri yaptı. 

HASUDER SAĞLIK POLİTİKALARI ve İSTİHDAM (SPİ) ÇALIŞMA GRUBU

VI. Çalışma Planı (2015-2016)

HASUDER SPİ grubu 2015-2016 dönemi için öncelikli olarak aşağıdaki işleri yapmayı hedeflemiştir:

1) 8. TSH (Temel Sağlık Hizmetleri) Buluşması

8. TSH buluşmasının düzenlenmesi için grubumuz üyelerinden Prof. Dr. Erhan Eser’e HASUDER yönetim kurulunca yetki verilmiştir. Toplantının 2016 yılı Mayıs ayında Ankara’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Çalıştay ön duyurusu aşağıda görülmektedir. Çalışma Planının Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ

(HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu, 13 Şubat 2015)

Bu rapor 5 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği hakkında HASUDER-SPİ (Sağlık Politikaları ve İstihdam) Çalışma Grubunun görüşü olarak hazırlanmıştır. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve dolayısıyla yönetmelikteki eksiklere ait sorunları salt TSM’lere ve yönetmeliğe özgü bir sorun olarak değerlendirmekten öte, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir sonucu olarak ve bir sistem sorunu olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu raporun esas konusunun TSM’ler olmasına karşın, bütüncül olması gereken hizmet sunumunun ayrıştırılmış bir parçası olan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve aile hekimliği sisteminin de tartışmanın ve düşünce sistematiğinin dışında bırakılmaması gerekir. Aile hekimliği sisteminde iki kişiye düşürülen ekip nedeniyle ekip çalışmasından uzaklaşıldığı, rekabet nedeniyle dayanışmanın azaldığı, kapanan sağlık ocakları ve sağlık evleri nedeniyle köylerdeki sağlık hizmetlerinin zayıfladığı, çevre sorunlarıyla mücadele ve filyasyon çalışmaları başta olmak üzere toplumsal bakış açısından uzaklaşıldığı ve aile hekimliği sisteminin tüm sorunlarının ve eksikliklerinin TSM’lere yüklenmeye çalışıldığı acı bir gerçektir.

HASUDER SAĞLIK POLİTİKALARI ve İSTİHDAM (SPİ) ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Raporu (Ekim 2014 – Eylül 2015)

HASUDER SPİ grubu olarak 2014 Ekim -2015 Eylül döneminde yapılan çalışmalar altta verilmiştir:

  1. Edirne’de 2014 yılı Ekim ayında düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde sunulan bildirilerden Türkiye Sağlık Sistemi üzerine genel bir değerlendirme yapılmış ve “Türkiye’de sağlık hizmetlerinde ciddi yetersizlikler yaşanıyor” başlıklı bir rapor haline getirilerek kongreden hemen sonra HASUDER Yönetim Kuruluna İletilmiştir. Bu rapor Kasım 2014 tarihinde bir basın açıklamasıyla duyurulmuştur (Ek-1). Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Devamına buradan ulaşabilirsiniz.

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3  4 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 4

Go to top