Menu

 

 

ŞİMDİ; ALINACAK BIRAKMA KARARININ EYLEME GEÇİRİLME ZAMANI !

 

sigara bırakma

 

 

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tütün Kullanımı Araştırması’nın Türkiye’de 2016 yılı için ilan edilen sonuçlarına göre ülkemizde 15 yaş ve üzerinde 100 kişinin 31’i sigara içmektedir. Bu değer kadınlar için %18,2 ve erkekler için ise %43,7’dir.1 Sigara dumanından pasif etkilenim riski de göz önüne alındığında sigaranın/tütünün zararı toplumumuz için oldukça üst seviyelerdedir.

 

 

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ-TÜTÜN ile MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU

 

sigara

9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜNDE

BIRAKMAK İÇİN KARAR VEREBİLİRSİNİZ ve HAREKETE GEÇEBİLİRSİNİZ !

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2014 yılında yapılan araştırmaya göre ülkemizde 15 yaş ve üzerinde 100 kişinin 27’si (%27,3) her gün ve 5’i (%5,2) de ara sıra sigara içmektedir. Bir başka ifadeyle her 100 kişinin 32’si sigara ile ilişkisi bulunmaktadır.[1] Sigara dumanından pasif etkilenim riski de göz önüne alındığında sigaranın/tütünün zararı toplumumuz için oldukça üst seviyelerdedir.

Sigara içmek basit bir tercih (ya da basit bir davranış) değildir, bir BAĞIMLILIKTIR.[2] Bağımlılık bir sağlık sorunudur ve mücadelesinde bağımlı olan ile sağlık çalışanının işbirliğini gerektirir. Ülkemizde bu işbirliğinin hayata geçtiği en önemli kamu yapısı Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Klinikleridir.[3] Buna ek olarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı da sigarayı bırakmak isteyenlerin başvurabilecekleri telefon hattıdır. [4]

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASA DIŞI TİCARETİNİN ÖNLENMESİ GEREKLİDİR !

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu (TMÇG), tütün kullanımı ile mücadelenin çok boyutlu bir mücadele olması gerektiğini öteden beri savunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de kullanım sıklığının azalması için sağlık odaklı çalışmaların yanı sıra, alternatif üretim politikaları, vergi meselesi, yasa dışı ticaretin önlenmesi gibi konular da öncelikler arasında olmalıdır. Zira, bu başlıkların hemen hepsi birbirleri ile yakın ilişki içindedirler.

Ancak, ne yazık ki, dünyada 2000’li yıllardan bu yana başlatılmış olan ve günümüzde sürdürülen küresel tütün kontrolü çabaları bütün bu boyutlar dikkate alındığında istenilen düzeye gel(e)memiştir. Bu nedenle özellikle başarı sağlanamayan ve/veya daha fazla çabaya gereksinim olan konularda 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü temaları yoğunlaşmaktadır.

Basın açıklamasının tamamını okumak için TIKLAYINIZ...

TTB ve Uzmanlık Derneklerinden 'Tütün Kontrolü' Hakkında Açıklama

Türk Tabipleri Birliği ve TTB UDEK üyesi uzmanlık dernekleri, tütün kontrolüne ilişkin ortak açıklama yaptı. 30 Haziran 2016 günü yapılan açıklamada, düz paket uygulamasının tütün endüstrisi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri haline geldiği belirtilerek, TBMM'ye bu yönde sunulmuş iki kanun teklifi bulunduğu hatırlatıldı. 

TTB ve açıklamada imzası olan kurumların, söz konusu kanun tekliflerinin içeriğini desteklediğine yer verilen açıklamada, TBMM'den de bu düzenlemelerin yasalaşabilmesi yönünde destek istendi.  

KAMUOYUNA DUYURU

30.6.2016

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

HASUDER Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu'ndan

Tütün kontrolü; herhangi bir tütün ürününe hiç başlanmaması, içenlerin bırakması ve tütün dumanından etkilenimin önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu üç yaklaşımın arasında olması beklenen eşgüdüm tütün kullanımı ile mücadeleyi başarılı kılar.

Günümüzde, en fazla kullanılan/tüketilen tütün ürünü sigaradır. Sigaraya ek olarak nargile, puro, pipo, vb. tütün ürünleri de toplumda kullanılmakta, özellikle tütün endüstrisi tarafından tüketiminin artırılması için özel çaba gösterilmektedir. Sigara içmek/tütün kullanmak bir bağımlılıktır, dolaysıyla, kişinin kendi çabası, kendi çabasının yetmediği noktada da sağlık çalışanlarının doğru yaklaşım ve yönlendirmeleri ile bu alışkanlıktan/bağımlılıktan kurtulmak mümkündür. AÇIKLAMANIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜ NEDENİYLE YENİDEN PAYLAŞIYORUZ:[1]

“DÜZ PAKET BAŞARILI BİR UYGULAMADIR…

TÜRKİYE’DE BU UYGULAMAYI BİR AN ÖNCE GÖRMEK İSTİYORUZ…”

31.5.2016

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü nedeniyle bütün üye devletleri DÜZ PAKET UYGULAMASI İÇİN HAZIR OLMAYA DAVET ETMİŞTİR.[2]  

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu üyeleri, bu konuda 26.4.2016 tarihinde yaptığı çağrıyı yinelemektedir: Düz Paket Başarılı Bir Uygulamadır! Türkiye’de bu uygulamayı görmek istiyoruz !” Bu noktada aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasında/hatırlanmasında yarar bulunmaktadır:

Basın Bildirisinin Tamamına Ulaşmak için TIKLAYINIZ...

 


 

DÜNYADAN HABERLER….

AVUSTURALYA’DA TÜTÜN KONTROLÜ POLİTİKALARI İŞE YARIYOR….

12.9.2014

Dünyada Avusturalya tütün kontrolü açısından oldukça öncü ülkelerden birisidir. Özellikle son yıllarda yapmış “düz paket uygulaması” ve “vergilerde %25 artış” ülke genelinde tütün kullanımı sıklığında azalmaya neden olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda 2010 ve 2013 yılları arasında tütün kullanımının %15,1’den %12,8’e gerilediği belirtilmektedir.[1]

TÜTÜN KONTROLÜ İÇİN İVEDİ ÖNLEMLERE GEREKSİNİM VARDIR!

“Sigara İç Satış Miktarı 2013 Yılından Bu Yana Artmaktadır !”

 

Tütün kontrolü çok bileşenli bir mücadele olup bu bileşenlerden herhangi birisi ile ilgili bir görev/ödev aksaklığı durumlarda kazanıldığı düşünülen başarıların/ilerlemelerin hızla gerilemesi olasıdır. Bugün ülkemizde açık alanlarda tütün kullanım sınırlaması gündeme taşınan şu günlerde; resmi rakamlara göre, 2009 yılından bu yana azalma eğilimi yakalanan sigara iç satış rakamlarında 2013 yılından bu yana artış gözlenmektedir. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ... 

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ TÜTÜN İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU

4.9.2014

Sigarayı bırakmak isteyen bir bireyde sigara bırakma evreleri aşağıdaki gibidir[1]:

  1. Bırakmayı düşünmeme
  2. Bırakmayı düşünme
  3. Bırakmak için hazırlanma/planlama
  4. Bırakmayı deneme
  5. Bırakmayı sürdürme          

sigara bırakma

Sigara bağımlılığı davranışsal, bilişsel ve psikolojik bileşenleri olan karmaşık bir süreçtir. Kolay olmamakla birlikte, bugün sigara bağımlılığından kurtulmak mümkündür. Sigara içenler kendi başlarına bu bağımlılıktan kurtulamadıkları takdirde sağlık çalışanlarının bilimsel kanıtlardan yararlanarak sundukları hizmetlerden yararlanabilirler. 

Sigara içmenin hastalandıran ve öldüren sayısız riskleri hemen her gün gündeme taşınmaktadır. Uzmanlar, sigara içen bir bireyin bütçesinin %5-15’inin sigara/tütün için harcandığını belirtmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kişisel olarak da kullanılabilecek bir hesaplama cetveli aşağıda sunulmuştur:[1]

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3  4 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 4

Go to top