Menu

Çalışma grupları

16 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan HASUDER Seçimli Yeterlik Genel Kurulunda sunulan çalışma raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ... 

 

Dr. Murat Topbaş
Dr. Songül Vaizoğlu
Dr. Bülent Kılıç
Dr.Reyhan Uçku
Dr.Emel İrgil
Dr. Erol Gürpınar
Dr.Zafer Öztek
Dr. Ayşe Akın
Dr. Metin Hasde

HASUDER Yeterlik Kurulu Seçimli Genel Kurulu, 16 Mart 2017 tarihinde Antalya’da yapıldı. Toplantıyı HASUDER Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay ve HASUDER Yeterlik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ferda Özyurda yönettiler. Toplantıya 27 üye katıldı.

Gündemde yer alan konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014

Raporu hazırlayanlar:

Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU 

HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri

Raporun tümü için tıklayınız

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU YÖNERGESİ için tıklayınız

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE RAPORU için tıklayınız

Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Hıfzısıhha Okulunun kuruluşu ile başlar. Hıfzısıhha Okulu 1936’da 3017 no.lu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanununun 23. Maddesi ile T.C. Merkez Hıfzısıhha Kurumu ( müessesesi) Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hıfzısıhha Okulu olarak iki bölümden oluşmak üzere kurulmuştur. (Hıfzısıhha okulunun görevi tabiplerin genel sağlık ve idari görevlerine ait geliştirici eğitim vermek ve sağlıkla ilgili müfettiş, sanayi, ziraat, mühendislik gibi meslek gruplarına eğitim vermek olarak belirtilmiştir.)

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi için tıklayınız

İlerleme Raporu için tıklayınız

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 3

Go to top