Menu

Değerli Halk Sağlıkçılar;

Geçen yıl (2015) ilk kez pilot olarak yapılan Halk Sağlığı Yeterlik Sınavına (Teorik) toplam 16 Tıp Fakültesinden soru gelmiştir. Sınavda % 70’i; Epidemiyoloji ve Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi (Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları dahil), Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi, Çocuk Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, İş ve İşçi Sağlığı, Çevre Sağlığı alanlarından; % 30’u; Demografi, Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıklar, Toplum Beslenmesi, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Okul Sağlığı alanlarından ve %10’u ise;

Ruh sağlığı, Kazalar ve Yaralanmalar, İhmal Edilen (Dezavantajlı) Gruplarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi alanlarından olmak üzere toplam 100 soru sorulmuştur.

Sınava 10 tıp fakültesinden 16 Halk Sağlığı asistanı ve uzmanı katılmıştır. Sınavda alınan puanlar 53-72 arasında değişmiştir. En yüksek puan alan 3 kişinin kongre katılım ücretinin HASUDER tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Go to top