Menu

Çalışma grupları

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 

a. Asıl Üyeler:

 

Prof.Dr. Osman GÜNAY

 

Prof.Dr. Günay SAKA

 

Doç.Dr. Coşkun BAKAR

 

b. Yedek Üyeler:

 

Prof.Dr. Galip EKUKLU

 

Doç.Dr. Erhan DEVECİ

 

 

Madde 10. Denetleme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

  1. Denetleme Kuruluna seçilebilmek için Derneğin aktif üyesi olmak ve eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent ve halen çalışıyor olmak) gereklidir.
  2. Denetleme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  3. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu ve komisyonların seçimleri ile birlikte yapılır.

Madde 11. Denetleme Kurulunun Görevleri

  1. Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını denetler.
  2. Alınan ve uygulanan kararların yönergeye uygunluğunu denetler.
  3. Çalışmalar hakkında Yeterlik Genel Kurulu’na dört yılda bir rapor sunar.
Go to top