HASUDER Genel Yayın Kurulu

Bülent Kılıç

  • Başkan

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı. İki yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı. 1998 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca ikinci eğitim kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. HASUDER Sağlık Politikaları & İstihdam ve Halk Sağlığı & Sosyal Bilimler Çalışma Gruplarının yürütücülüğünü yapmıştır. İlgilendiği temel konular Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Sosyolojisidir.

Derya Çamur

  • Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 2007 yılında uzmanlık eğitimini, 2014 yılında Çevre Hekimliği yüksek lisansını tamamladı. Meslek yaşamına mecburi hizmette bir köy sağlık ocağının ilk doktoru olarak başladı. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi'nde 6 yıl çalıştı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 2008-2010 yılları arasında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptı. Burada iki yıl Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlükleri görevini birlikte yürüttü. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Bu sürenin tamamında görev yeri Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı oldu. Son bir yıl Halk Sağlığı Genel Müdür Danışmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevi sırasında aralarında Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı'nın da yer aldığı çok sayıda projede yöneticilik yaptı. Kasım 2018'den bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Nisan 2020'de doçent olmuştur. Temel ilgi alanı çevre sağlığı konularıdır.

Zehra Kılınç

  • Yönetim Kurulu Üyesi

2005 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden mezun oldu. 2016 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. İlk mecburi hizmetini 2006-2007 yılları arasında bir ilçenin gün hastanesinde tamamladıktan sonra, il merkezinde iki yıl daha sağlık ocağında pratisyen hekim olarak çalıştı. Uzman olarak mecburi hizmetini Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptı. 2016-2019 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı süreçte Diyarbakır Valiliği'nin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projelerinde eğitimci ve araştırmacı olarak görev aldı. Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Biriminde birim sorumlusu olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Afet ve Acil Durum Yönetimi bölümünü ikinci üniversite kapsamında bitirdi. 2019 yılından beri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Dicle Üniversitesi'nde iş yeri hekimliği görevi de bulunmaktadır. İlgi alanları arasında ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve göç konuları yer almaktadır.

Yücel Demiral

  • TJPH Dergisi Baş Editörü

Prof. Dr. Yücel Demiral hekim ve iş sağlığı doktorudur. 2002 yılından bugüne Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD'da görev yapmakadır. Başlıca araştırma konuları işyerinde psikososyal riskler, iş hijyeni, çalışma yaşamında kardiyovasküler ve mental hastalıklardır. DSÖ Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu İstihdam Koşulları Bilgi Ağı (EMCONET), Avrupa'da psikososyal risk beklentisi yöntemlerinin geliştirilmesi (E-IMPRO), Doğu Avrupa'da İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OSHEAST-NET), Kardiyovasküler hastalık ve Hiperglisemi Akdeniz çalışmaları Nüfusun Analitik Modellemesi Sosyoekonomik geçişler (MEDCHAMPS) içinde olduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası projede görev almış ve koordinatörlük yapmıştır. Halen Türkiye Halk Sağlığı Dergisi baş editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Burcu Tokuç

  • HASAUD Baş Editörü

2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da doktorasını tamamlayan Dr. Burcu TOKUÇ, aynı Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Halk Sağlığı doçenti, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 
Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜKSAM)’nde kurucu üye olarak çalıştı. 2014-2018 yıllarında iki dönem Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı. 2019-2022 Yıllarında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubunda Danışma Kurulu üyeliği yaptı. 2014’ten bu yana Balkan Medical Journal’de Editör olarak ve 2022’den bu yana TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Yayın Kurulunda görev yapmaktadır ve Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi ilk Baş Editörüdür ve halen bu görevi sürdürmektedir. Uzun yıllardır TTB Halk Sağlığı Kolu çalışmalarına katılmaktadır. 
2014 yılından bu yana Tıp Eğitimi ile ilgili de çalışmalarda bulunmakta ve halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’nda görev yapmaktadır. İlgilendiği temel konular; Çocuk ve Ergen Sağlığı, Üreme Sağlığı, Sağlık Yönetimi ve Çevre Sağlığıdır.

Ferruh Niyazi Ayoğlu

  • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1994-1997 yılları arasında Kırıkkale Irmak Sağlık Ocağı ve Ankara Gökçehöyük Sağlık Ocağı'nda Pratisyen Hekim olarak, 1997-2001 yılları arasında 'de Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Halk Sağlığı doktora eğitimini 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2001 yılından bu yana kurucusu olarak çalışmaya başladığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları sağlık politikaları, sağlık yönetimi, iş ve çevre sağlığı ve tıp tarihidir.

Caferi Tayyar Şaşmaz

  • Üye

1971 Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Çetmi Köyü doğumlu. İlkokulu Çetmi Köyünde, Ortaokul ve Liseyi Amasya Atatürk Lisesinde okudu. 1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisans eğitimini, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında Halk Sağlığı Doçenti oldu, 2013 yılında Halk Sağlığında Prof.Dr. ünvanını aldı. 2001 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da başladığı öğretim üyeliğine halen aynı yerde devam etmektedir. 2010-2016 yılları arasında HASUDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2011-2021 yılları arasında HASUDER Yayın Müdürlüğü görevini yaptı. 2011-2021 yılları arasında Tukish Journal of Public Health’in yöneticiliğini yaptı ve halen aynı dergide Bölüm Editörü olarak çalışmaktadır. 2015-2023 yılları arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin Editörlüğünü yaptı. Web of SCI’de yayınlarına 1000’den fazla atıf yapılmış olup, H indexi 16 olarak hesaplanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tahsin Gökhan Telatar

  • Üye

Rize Pazar'lı olan Dr. Gökhan Telatar 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halk Sağlığı uzmanlığını 2007 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında görev yapan Dr. Gökhan Telatar; Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Müdürü ve İl Sağlık Müdürü görevlerini yürüttü. İki yıl süreyle Sinop Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 2018-2022 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen aynı fakültede Doçent Dr. olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Gökhan Telatar İyi derecede İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları Toplum Ruh Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyoistatistiktir.