HASUDER Genel Yayın Kurulu

Bülent Kılıç

  • Başkan

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı. İki yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı. 1998 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca ikinci eğitim kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. HASUDER Sağlık Politikaları & İstihdam ve Halk Sağlığı & Sosyal Bilimler Çalışma Gruplarının yürütücülüğünü yapmıştır. İlgilendiği temel konular Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Sosyolojisidir.

Tuğrul Erbaydar

  • Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1996’da aynı Üniversitede Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde (2000 - 2004), Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (2004-2009) ve Ankara Üniversitesi'nde (2009-2022) öğretim üyeliği yaptı. AIDS Savaşım Derneği, Kaos GL, Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde ağırlıklı olarak topluma yönelik çalışmalar yürüttü. HIV/AIDS, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, tularemi ve kuş gribi salgınlarında ve 2011 Van depremi sonrası bulaşıcı hastalık önleme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı programlarında çalıştı. Halen Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak bulaşıcı hastalıklar, HIV/ AIDS, cinsel sağlık, cinsel haklar, sosyal tıp konularında çalışmaları bulunuyor.

Derya Çamur

  • Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2007 yılında uzmanlık eğitimini, 2014 yılında Çevre Hekimliği yüksek lisansını tamamladı. Meslek yaşamına mecburi hizmette bir köy sağlık ocağının ilk doktoru olarak başladı. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi’nde 6 yıl çalıştı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 2008-2010 yılları arasında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaptı. Burada iki yıl Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlükleri görevini birlikte yürüttü. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bu sürenin tamamında görev yeri Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı oldu. Son bir yıl Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Danışmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı’ndaki görevi sırasında aralarında Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı’nın da yer aldığı çok sayıda projede yöneticilik yaptı. Kasım 2018’den bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Yücel Demiral

  • TJPH Dergisi Baş Editörü

Prof. Dr. Yücel Demiral hekim ve iş sağlığı doktorudur. 2002 yılından bugüne Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD'da görev yapmakadır. Başlıca araştırma konuları işyerinde psikososyal riskler, iş hijyeni, çalışma yaşamında kardiyovasküler ve mental hastalıklardır. DSÖ Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu İstihdam Koşulları Bilgi Ağı (EMCONET), Avrupa'da psikososyal risk beklentisi yöntemlerinin geliştirilmesi (E-IMPRO), Doğu Avrupa'da İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OSHEAST-NET), Kardiyovasküler hastalık ve Hiperglisemi Akdeniz çalışmaları Nüfusun Analitik Modellemesi Sosyoekonomik geçişler (MEDCHAMPS) içinde olduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası projede görev almış ve koordinatörlük yapmıştır. Halen Türkiye Halk Sağlığı Dergisi baş editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Sarp Üner

  • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Sarp Üner Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (1981) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987) mezunudur. Üner, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2000 yılında Halk Sağlığı Yüksek Lisansını ve 2006 yılında Halk Sağlığı Doktorasını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Sarp Üner İstanbul ve Ankara sağlık ocaklarında ve Ankara Sağlık Müdürlüğünde mezuniyet sonrası on yıldan fazla çalıştıktan sonra, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak başlamış ve 2010 yılında doçent ve 2015 yılında da profesör olmuştur. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nden emekli olan Üner, halen Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve Sağlık Sosyal Yardım Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Temel ilgi alanları sağlık yönetimi, sağlık insan gücü ve sağlık hizmetleri planlaması olan Üner'in son yıllarda çalışma alanları ağırlıklı olarak bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardır.

Caferi Tayyar Şaşmaz

  • Üye

1971 Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Çetmi Köyü doğumlu. İlkokulu Çetmi Köyünde, Ortaokul ve Liseyi Amasya Atatürk Lisesinde okudu. 1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisans eğitimini, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında Halk Sağlığı Doçenti oldu, 2013 yılında Halk Sağlığında Prof.Dr. ünvanını aldı. 2001 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da başladığı öğretim üyeliğine halen aynı yerde devam etmektedir. 2010-2016 yılları arasında HASUDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2011-2021 yılları arasında HASUDER Yayın Müdürlüğü görevini yaptı. 2011-2021 yılları arasında Tukish Journal of Public Health’in yöneticiliğini yaptı ve halen aynı dergide Bölüm Editörü olarak çalışmaktadır. 2015-2023 yılları arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin Editörlüğünü yaptı. Web of SCI’de yayınlarına 1000’den fazla atıf yapılmış olup, H indexi 16 olarak hesaplanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tahsin Gökhan Telatar

  • Üye

Rize Pazar'lı olan Dr. Gökhan Telatar 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halk Sağlığı uzmanlığını 2007 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında görev yapan Dr. Gökhan Telatar; Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Müdürü ve İl Sağlık Müdürü görevlerini yürüttü. İki yıl süreyle Sinop Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 2018-2022 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen aynı fakültede Doçent Dr. olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Gökhan Telatar İyi derecede İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları Toplum Ruh Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyoistatistiktir.

Burcu Tokuç

  • HASAUD Dergisi Baş Editörü