Menu

hasuder

Şarbon, bakterilerin neden olduğu ciddi bir bulaşıcı hastalıktır. İnsanlar enfekte hayvanlarla veya bakteri bulaşık hayvan ürünleriyle temas ettikleri takdirde şarbon hastalığına yakalanabilirler. Şarbon sporları insan vücuduna girerse aktif hale gelebilir. Aktif hale geldiklerinde çoğalabilen ve toksin üreten bakteriler ağır hastalığa neden olabilir.

 

 

Sığırlar, koyunlar, keçiler gibi ahırda yaşayan hayvanlar ya da antiloplar ve geyikler vahşi hayvanlar, bakteriyi taşıyan topraklardan, bitkilerden veya sudan bakteri sporlarını soluyabilir ya da ağızdan alabilirler.

 

Hastalık şu yollarla buşabilir;

Enfekte hayvanın bakteri içeren materyali ile temas (örneğin derisini yüzmek, taşımak, kanının sıçraması, et kesimi, enfekte hayvan ölüsünü temas önlemlerine dikkat etmeden gömmek vb).

Bakteri sporlarının solunması

Bakteri içeren et ve et ürünlerinin tam pişirilmeden tüketilmesi 

 

Hastalık belirtileri

Vücuda giriş yoluna göre şekillenir. Klasik olarak üç form bulunmaktadır; cilt şarbonu, sindirim sistemi şarbonu (orofaringeal ve barsak) ve akciğer şarbonu. Cilt şarbonunun kuluçka süresi genelde 2 ile 6 gün arasındadır. Sindirim sistemi şarbonu ve akciğer şarbonunda da kuluçka süresi genelde 3 ile 7 gün arasındadır. Hastalık etkeni ilk yerleştiği yerden kan ve lenf sistemi aracılığı ile vücuda yayılarak kan zehirlenmesi ve menenjit tablolarının ortaya çıkmasına neden olabilir. 

 

Tedavi

Tedavide antibiyotik duyarlılığı da göz önüne alınarak uygun antibiyotiklerin kullanılması gerekir. Solunum yoluyla temas düşünülen vakalarda temas sonrası antibiyotik profilaksisi önerilmektedir.

 

Kontrol ve Önleme

Hayvanlarda görülecek salgınının yönetiminde yapılması gereken birincil eylemler şunlardan oluşur:

  • Şüpheli kaynaklara erişimi kısıtlanmalıdır (mera ve su kaynakları dahil olmak üzere tüm yerleşim birimi kordon altına alınmalıdır).

  • Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların kesilmemeli ve etlerinin tüketilmemelidir.

  • Şarbondan ölen hayvanın dokularında oldukça fazla basil bulunacaktır. Eğer hayvanın ölüsü açıkta bırakılırsa vejetatif basiller spora dönüşüp toprak ve yerel su kaynaklarını kontamine edecektir. Bakteri bulaşmış toprakta otlanan hayvanların enfekte olması ve sporları taşımasıyla enfeksiyon döngüsü devam edecektir. Ayrıca etçiller ve leş yiyen kuşlar da sporları yayabilir. Şarbondan ölen hayvanlar en az iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek derileri ile birlikte gömülmelidir.

  • Etkilenen hayvanlar tedavi edilmelidir.

  • Uygun profilaksi ve aşılama yapılmalıdır.

  • Etkilenen malzeme ve tesislerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

 

Karantina

  • Şarbon görülen bölgede karantina 21 gün sürmelidir. Bu sırada aşılama ve gerekli dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır.

  • İthal edilecek hayvanlar ülkelerinde şarbonsuz bölgede 20 gün bekletildikten sonra sevk edilmelidir.

  • Aşı yapılmasından 20 günden az 6 aydan fazla süre geçmemiş olması gerekir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Paydaşlarımız

Kongre-Sempozyum

Go to top