JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

HASUDER BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU 2016 YILI RAPORU, 18.10.2016

Hazırlayan: Prof Dr Belgin Ünal

  • Çalışma Grubumuz 2016 yılı başında grubun çalışma yönergesini ve 2016 yılı çalışma planını hazırlamıştır.
  • Yönergeye göre her ayın üçüncü pazartesi günü elektronik ortamda düzenli toplantılar yapılarak iş bölümü yapılmıştır. Ancak 2016 yılı bahar döneminden sonra yaz ve ülkenin gündeminin değişmesi nedeniyle toplantılar kesintiye uğramıştır.  
  • Haberleşme için bir e-grup oluşturulmuştur.
  • Çalışma grubumuz BOH açısından önemli günler kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir basın açıklaması metni hazırlamıştır. 
  • Grubumuz çalışma planı doğrultusunda Halk Sağlığı Kongresinde bir oturumu düzenleme görevini üstlenmiş ve içeriği  “birinci basamakta BOH yönetiminin güçlendirilmesi” olan bir oturumu ve konuşmacılarını belirlemiştir. Önerilen oturum ve konuşmacılar aşağıdaki gibidir:
  1. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların önlenmesine ve kontrolüne ilişkin Küresel Eylem Planı doğrultusunda ve ülkemiz BoH hedeflerinin gözden geçirilmesi (Toker Egüder)
  2. Birinci basamakta BOH hizmetlerine yönelik örgütlenme: Var olan durum, eksikler, gereksinimler (Sibel Kalaça)
  3. Birinci basamakta BOH hizmetlerinde iyi uygulama örneği: İngiltere (Gönül Dinç Horasan)

Ancak Kongrenin iptal edilmesi nedeniyle bu oturum gerçekleştirilememiştir.

  • Çalışma grubu halen 2017 çalışma planını hazırlamaktadır. 2016’da gerçekleştirilemeyen oturumu 1 günlük bir sempozyum ya da çalıştay şeklinde 2017 yılında gerçekleştirme yönünde çalışmalarımız sürecektir.
  • Çalışma Grubunun yürütücülüğü 2017 yılından itibaren Dr Sibel Sakarya tarafından üstlenilecektir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Go to top