5 haziran çevre günü

ramazan bayram tebrik

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası olarak kutlanmaktadır. Dünyada hiçbir sağlık hizmeti, sağlıklı içme suyu ve sanitasyon dışında, bağışıklama hizmetleri kadar toplum sağlığına katkı sağlamamıştır, sağlamamaktadır. Bugün dünyada aşıların yaygın olarak kullanılmasıyla her yıl beş yaş altı 3 milyon çocuk ölümü önlenmektedir. Bağışıklama hizmetleriyle ölümü önlenen çocuklardan çok daha fazla sayıda çocuğun hasta olması ve sakat kalması önlenmektedir. Aşı, bugüne kadar bulunmuş maliyet etkinliği en yüksek sağlık aracıdır. Çocuk bağışıklamasına harcanan her 1 doların sağlanan yararlar açısından getirisi 44 dolara kadar çıkabilmektedir. 2017 yılında dünya genelinde bu güne kadar en yüksek aşılama sayılarına ulaşılarak 116.2 milyon çocuğun aşılandığı rapor edilmektedir. Bu başarı başta sağlık çalışanları olmak üzere, çocuklarını aşılatan ebeveynlere bağlıdır, onları bu güzel haftada kutluyoruz. Bununla beraber hala 20 milyon çocuğun aşılanamadığı ya da aşıya ulaşamadığı bildirilmektedir. Bu çocukların da aşılanmasıyla, her yıl 1.5 milyon çocuk ölümünün daha önlenebileceği rapor edilmektedir. Ne yazık ki, aşılanamayan ya da aşıya ulaşamayan çocuklar daha çok geri kalmış, çatışma ve dezavantajlı bölgelerde yaşamaktadır.

31 Mayıs (2019)Tütünsüz Bir Dünya gününde önceliğimiz

Akciğer Sağlığı !

Tütünsüz Yaşam Sağlıklı Yaşam !

 

Tütünsüz Bir Dünya Günü ile ilgili Derneğimiz Tütün ile Mücadele Çalışma grubunun bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Bilgi notu

 

346E9AFC-E46B-4ED6-A8B8-F96C6E218323

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 

HASUDER’in de dahil olduğu Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 23 Nisan açıklamasını okumak için aşağıdaki linki tıklayın.

TTB-UDEK Eşgüdüm Kurulu açıklaması

65677458-98E7-4C7C-B1EC-57CD2D7A08F4
Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren 17 kurumun oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından ‘Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor’u yayınladı. Platform tarafından ilki 2016 yılında çıkarılan, Türkiye'nin hava kirliliği değerlendirmesini yapan Kara Rapor ile bu sefer  2016 – 2018 yılları arasında Türkiye’deki hava kirliliğini ve sağlık etkileri değerlendiriliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun bu raporu, 2017 yılı için Türkiye’de hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği seviyelere indirilmesiyle önlenebilecek ölümleri hesaplayan ilk çalışma.

sçuçg

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubunun Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı yapılanması ve uygulamaları ile ilgili görüşlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubu görüşleri için tıklayınız. 

1-    

Türk Tabiplerinin en üst meslek örgütü yöneticileri hakkında verilen mahkûmiyet kararını üzüntü ile öğrendik. 

Şiddete hiçbir zaman karışmamış, şiddeti övmemiş ve şiddet dili kullanmamış bilim insanlarının, içeriği itibari ile hekimleri bağlayan ulusal ve uluslararası bildirgelere dayalı açıklamaları nedeniyle cezalandırılmalarını Anayasamızda koruma altına alınmış ifade özgürlüğü ile bağdaşır bulmadığımızı ve söz konusu mahkumiyet kararının yargılamanın ilerleyen aşamalarında düzeltilmesini umut ettiğimizi Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

HASUDER 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Grup foto

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ev sahipliğinde, 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiği çalıştay raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Uzmanlık Eğitimi, Hizmet Sunumu ve Mesleki Gelişim Bütünleştirme Çalıştayı Raporu için tıklayınız. 

Ekran Resmi 2019-05-01 12.38.19