Menu

Madde 14. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu 

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği3 asıl, 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl, 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
  1. Eşyetkilendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  2. Komisyonun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
  3. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.
 2. Temel hedefi ‘toplum sağlığını geliştirmek/iyileştirmek’ olan ulusal halk sağlığı uzmanlık eğitim programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirir ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
  1. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
   1. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
   2. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)
   3. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)
  2. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirler ve öneriler getirir.

 Madde 15. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonunun Görevleri

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme )Komisyonu çalışmalarını,Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

.        Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtir.

 1. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirir.
 2. Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylanmış Ulusal Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.

.        Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

 1. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,
 2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,
 3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
 4. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),
 5. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

Kanser’e “DUR” demek için neyi bekliyorsun?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser dünyada ikinci ölüm nedenidir ve her 6 ölümden 1 tanesi kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalar kanserin bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok nedeni olduğunu göstermektedir. Bildiğimiz nedenler arasında ilk beş sırada şunlar yer almaktadır:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 kabul edilmiş, Türkiye de 6 Nisan 1949'da beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katılmıştır. Üye devletler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiştir.

* Bu açıklama İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Cüzzamla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL tarafından hazırlanmıştır.

Lepra Hastalığından Kaynaklanan Ayrımcılık, Damgalanma ve Önyargıları Ortadan Kaldırma Günü

Ülkemizde 1947 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta (bu yıl 06-12 Ocak 2019 tarihleri arası) “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak belirlenmiştir. Bu yıl 72.si düzenlenecek haftanın amacı bu hastalıkla ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve toplumun bütün kesimlerinde farkındalık yaratmaktır.

Tüberküloz ilaçla tedavisi mümkün olmasına rağmen bugün için dünyada en fazla ölüme neden olan bulaşıcı hastalık durumundadır ve bu özelliği ile bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMESİN, NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİNİN ÖNÜ AÇILMASIN!

Bugün halk sağlığı açısından önemli bir tehlike olarak tartışılan Nişasta bazlı şeker (NBŞ), mısırın nişasta kısmından üretilen, şekere alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. Doğal değil, işlenmiş bir üründür; içinde çok yüksek oranda fruktoz bulunur.

Uluslararası Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar ile tüm dünyada her yıl 18 Aralık tarihinde göç konusunun ele alınması, göçmenlerin göç ettikleri toplumlara katkılarının paylaşılması ve uluslararası hukuk çerçevesinde haklarının hatırlanması amacıyla etkinliklerin düzenlendiği özel bir gün olarak belirlenmiştir. Bugün aynı zamanda kendi isteği dışında bir başka ülkeye götürülen, zorla alıkonan ve çalıştırılan insan ticareti mağdurları ile daha güvenli bir yaşam alanı bulmak amacıyla zorlu koşullarda göç ederken kaybolan ya da yaşamını yitiren insanların anılması amacını da taşımaktadır, zira farklı nedenlerle göçmen olan insanların her birinin birer ismi, hikâyesi ve daha iyi koşullarda yaşama hayalleri vardır.

Yönetim Kurulu (2018-2020)

Asıl Üyeler

 

Pınar OKYAY (Başkan)

 

Bornova Anadolu Lisesi 1983 ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 1993-1998 yılları arasında eğitim görerek, Halk Sağlığı Doktoru unvanını elde etmiştir.

İzmir ve Manisa Sağlık Ocaklarında, Bornova Sağlık Grup Başkanlığında ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde (İstatistik Şube Müdürü ve İl Kalite Güvence Koordinatörü) olarak on yıl çalıştıktan sonra, 2000 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak başlamıştır. Bir yıl sonra yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında da profesör olmuştur. Epidemiyoloji, biyoistatistik ve sağlık araştırmaları, sağlığın geliştirilmesi ile kadın sağlığı öncelikli çalışma alanlarıdır.

İletişim:

E-posta : pinarokyay@adu.edu.tr / Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şehir Hastanesi Binaları, 09100, Aydın

 

Funda SEVENCAN (Genel sekreter)

 

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 2002-2004 yılları arasında Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi hekimliği yaptı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD'dan uzmanlığını aldı. 2009-2012 yılları arasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü yaptı. Halen Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışmaktadır.

 

 

Melike YAVUZ (Sayman)

 

 

Onur Özlem ÖZTÜRK (Üye)

1997 yılında Dicle üniversitesi tıp Fakültesinden mezun oldu.

1998-1999 yılında Batıkent Sağlık Ocağı Diyarbakır

1999-2001 112 Acil

2001-2003 Diyarbakır Valiliği Kurum Hekimliği yaptıktan sonra

2004 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı’nda ihtisasa başladı. 2009 uzmanlık sonu Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Hakkari’de Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü olarak göreve başladı. Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğünü de birlikte yürüttü. 8 ay Şube Müdürlüğünden sonra İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 5 ay Müdür Yardımcılığından sonra Ağustos 2010 yılında Hakkari Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. Nisan 2012 yılına kadar iki yılbu göreve devam ettikten sonra Mayıs 2012 de İstanbul Beşiktaş Toplum Sağlığı Merkezine tayin edildi. Mart 2013-Ocak 2017 arası İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 4 Ocak 2017 itibarı ile Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Uzmanı olarak çalıştı. 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

F. Yeşim KARAKOÇ (Üye)

 

1992 Amasya Lisesi, 1999 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2015yılındaAkdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlığını almıştır.

1999-2004 Sivas Merkez 4 no’luAlibaba Sağlık Ocağı, 2004-2010 Sivas Merkez Orhangazi Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 2015 yılından beri Antalya Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışmaktadır.

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Sarp ÜNER (Üye)

 

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 1981 ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2000 yılında Halk Sağlığı Yüksek Lisansını ve 2006 yılında Halk Sağlığı Doktorasını tamamlamıştır.

İstanbul ve Ankara Sağlık Ocaklarında ve Ankara Sağlık Müdürlüğünde mezuniyet sonrası on yıldan fazla çalıştıktan sonra, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak başlamış ve 2010 yılında doçent ve 2015 yılında da profesör olmuştur.

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Mehmet GÜLAY (Üye)

 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 

Sayfa 1 / 2

Go to top