Halk Sağlığı Bilişimi Çalışma grubunun amacı, Dünyada halk sağlığı bilişimi alanındaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin Türkiye’de yayılmasını sağlamaktır. Bilişim teknolojilerinin halk sağlığı alanında kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmaktır

 

 

Hedefler

 

  1. Bu amaçla veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, veri değişim standartlarının oluşturulması,
  2. Araştırmalara destek olunması,
  3. Elektronik yayıncılığın desteklenmesi ve elektronik iletişimin güçlendirilmesi
  4. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarının düzenlemesi,
  5. Halk sağlığı bilişimi konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmak, isteyen kuruluşlara danışmanlık yapmak
  6. Halk sağlığı bilişimi konularında bilgi düzeyini geliştirmede konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişki kurup benzer amaçlı çalışmalara katılmak, destek olmak, gerektiğinde onların desteğini sağlamak

 

Faaliyet Raporu

 

—  Hasuder web sitesi yenilerek www.hasuder.org.tr adresi ile siteye etkin, güncel,üyelik işlemleri ile daha kullanışlı ve aktif bir yapı kazandırıldı.

 

—  Hasuder web sitesi içerisinde halk sağlığı çalışma gruplarının haberleşmesi, tartışması, etkinlikler oluşturulması vb. kullanım amaçları ile forumlar oluşturuldu

 

—  Hasuder ve üyeleri arasında iletişimi sağlamak amacı ile derneğe üye olan kişilerin listeye eklenmesi ile health.groups.yahoo.com/group/hasuder/  web adresinde HASUDER e posta grubu oluşturuldu.

 

—  Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanları arasında iletişimi sağlamak amacı ile HASAD e posta grubu oluşturuldu.

 

—  TJPH/THSD ‘nin makale kabulü, değerlendirilmesi ve yayınlaması aşamasında destek verildi.

 

Çalışma Planı

 

—  Grubun üye sayısını arttırmak: Gruptaki aktif üye sayısı düşüktür. Özellikle bilişim teknolojilerine ilgi duyan halk sağlıkçıların gruba davet edilmesi düşünülmektedir.

 

—  Web üzerinden Halk sağlığı bilişimi kursları düzenlemek: web editörlüğü, yazarlığı, e-grup üyeliği, e-grup yönetimi, online çalışma yapma, analiz, online makale sunma, hakemlik ve editörlüğü gibi konularda bir kurs düzenlemek

 

—  Web üzerinden diğer halk sağlığı kurslarına alt yapı sağlamak: Epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlık yönetimi vb. konularda kurslar için alt yapı hazırlamak

 

—  Web sitesi ve dergi ile ilgili destekleri sürdürmek: web sitesi yazarlığı, forum ve topluluk modüllerini hayata geçirmek

 

—  E posta gruplarının işleyişine destek olmak: e posta gruplarının yönetimi, kuralların güncellenmesi

 

—  Online araştırmalara destek olmak: online araştırma yapmak isteyenlere altyapı ve eğitim desteği sağlamak.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile