HASUDER “Medikal Antropoloji ve Sosyoloji” Çalışma Grubu

AMAÇLARI ve ÇALIŞMA ALANLARI (Şubat 2014)


HASUDER Medikal Antropoloji ve Sosyoloji (MAS) Çalışma Grubu iki temel konuda çalışmaktadır:

1) Medikal Antropoloji

2) Medikal Sosyoloji

HASUDER-MAS Çalışma Grubu bu alanlarda aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde HASUDER’e bilgi ve belge üretir:

  1. Sağlıkla ilgili toplumsal ve bireysel davranışların nedenlerini araştırmak.

2. Sağlığın sosyal belirleyicileri üzerine çalışmalar, araştırmalar yapmak.

3. Halk sağlığı içinde sosyal bilimlerin ve kalitatif çalışma yöntemlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak.

  1. Medikal antropoloji ve medikal sosyoloji disiplinleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
  2. Medikal antropoloji ve medikal sosyoloji alanındaki gelişmelere ilişkin HASUDER’in ilgi alanına girecek konularda bilimsel raporlar, teknik dokümanlar veya kamuoyu açıklamaları hazırlamak

Kullanılacak Yöntemler:

  • Ulusal Halk Sağlığı Kongrelerinde yıllık, kongre dışında ise en geç dört ayda bir elektronik ortamda çalışma grubu toplantıları yapmak.
  • İşbirliği yapılabilecek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.
  • Medikal antropoloji ve medikal sosyoloji konuları için uzaktan iletişim ve benzeri elektronik yöntemlerle network kurmak ve görüş alış verişi sağlamak.
  • Medikal antropoloji ve medikal sosyoloji alanlarında kurslar düzenlemek.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile