JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Duyurular

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası Gezici Eğitim Semineri’nin üçüncüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi’nin ev sahipliğinde ve HASUDER Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu koordinatörlüğünde 5-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirildi. Gezinin hedefi, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıp Üniversitesiyle HASUDER arasında eğitim ve araştırma işbirliği olanakları oluşturmak ve derneğimizin görünürlüğünü arttırmaktır. Seminerde Azerbaycan’ın demografik yapısı ve sağlık gereksinimlerini anlamak, sağlık işgücü ve sağlık finansman yapısını öğrenmek, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarını ziyaret etmek, halk sağlığı hizmetlerinin sunuluş şeklini anlamak ve halk sağlığı eğitiminin nasıl verildiğini anlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Geziye halk sağlığına yeni adım atmış araştırma görevlilerinden emekli hocalarımıza kadar akademinin ve sahanın birçok alanında aktif olarak çalışan 16 halk sağlıkçı katıldı.

Azerbeycan1

EGELİ HALK SAĞLIKÇILAR 2016 CUMA TOPLANTI PROGRAMI

EDgeli Halk Sağlıkçılar Ocak - Haziran 2016 tarihleri arasında İzmir Tabip Odasında periyodik olarak toplantı yapmayı planlamaktadır. Toplantı gundem ve terihlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ...

NEHİRLER ve KÖPRÜLER KENTİ
 
Balkanlar’ın yüksek dağlarından doğan Meriç, Arda ve Tunca ırmakları Edirne’de buluşur ve daha güneyde Ergene Irmağı’nın sularını da alarak Ege Denizi’ne dökülür. Edirne’nin tarihi, ekonomisi ve kültüründe bu ırmaklar kadar, üzerindeki köprüler de önem taşır. Kentin sahip olduğu birbirinden önemli yapılar, köprüler birlikte, Osmanlı başkentinin kimliğini tamamlayan eserlerdir.
HASUDER Egeli Halk Sağlıkçılar 2015 yılı toplantılarından üçüncüsü, 25 Aralık 2015 tarihinde İzmir Tabip Odası Salonunda saat 17 30'da yapılacaktır.
 Sunucu: Yrd. Doç. Dr. Kaan Sözmen, Katip Çelebi ÜTF, Halk Sağlığı AD, İzmir.
Konu:"Halk Sağlığı ve Sağlık Ekonomisi alanında modelleme çalışmalarından örnekler"
Modeller:
1.Koroner kalp Hastalığı
2.İnme(Stroke)
3.Diyabet-
4.Tuz kısıtlama
5.Sağlıklı beslenme girişimleri
6.KKH koruma yöntemlerinin maliyet etkililiği
7.HPV aşısı maliyet etkililiği

 

17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 20 – 24 EKİM 2014, EDİRNE

Değerli Halk Sağlıkçılar, 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve HASUDER işbirliği ile 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Edirne’de sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz ve üyelerince düzenlenen bölge toplantılarından Marmara Bölge Toplantısı; 16 Aralık 2015 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
TTB tarafından kredilendirilen toplantı programı ekte yer almaktadır.

Bölge toplantısına üyelerimizin ve anabilim dallarımızın deneyim paylaşımında bulunmak için katılımları dileğiyle,

Saygılarımızla,
HASUDER Genel Sekreteri

Değerli Meslektaşlarımız,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve HASUDER 29 Nisan 2011 Cuma günü bir günlük  “Marmara Bölge Toplantısı” düzenleme kararı almıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantımıza alanda ve üniversitede çalışan tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Tarih, yer: 13 Kasım 2015, Adnan Menderes Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD: Aydın.

Katılımcılar: Adnan Menderes: Prof. Dr. Erdal  Beşer , Prof. Dr. Pınar Okyay, Doç. Dr. Filiz Ergin, Celal Bayar : Prof. Dr. Erhan Eser, Dokuz Eylül: Prof. Dr. Alp Ergör, Ege: Prof. Dr. Meral Türk, İzmir tıp F.:  Prof. Dr. Melikşah Ertem, Katip Çelebi: Doç. Dr. Mustafa Tözün

NOTLAR: Toplantıda Ege bölgesinde gerek alanda çalışan gerekse akademik kurumlarda görev yapan Halk Sağlığı uzmanların işbirliği olanakları değerlendirildi.

Değerli Meslektaşlarımız,


Mesleğimiz, halk sağlığı uzmanlarının ücretlerindeki düşüklük, alanda çalışan meslektaşlarımızın bilgi ve becerilerine uygun görevlerde istihdam edilmemesi, anabilim dallarımızın mezuniyet sonrası eğitim programlarına öğrenci bulmakta zorlanması gibi pek çok zorluğun yaşandığı bir dönemden geçmektedir

Mesleğimize özgü sorunların yanında sağlık sisteminin giderek daha fazla ticarileşmesine yol açan sağlık reformları, genel sağlık düzeyine yönelik ifade edilen düzelmelere karşın sürmekte ve giderek derinleşmekte olan sağlık eşitsizlikleri nedeniyle farklılaşan toplumsal sorunlar, gerek mesleğimizle ilgili, gerekse de sağlık sisteminden kaynaklanan sorunların çözümünde daha etkin olmamızı gerektiriyor.
Sağlıklı bir toplum yaratılması ancak halk sağlığı biliminin katkıları ile gerçekleştirilebilir. Bunun için gereken önemli ön koşullardan biri de halk sağlığı insan gücünün örgütlü ve etkin birlikteliğidir. HASUDER Yönetim Kurulu, benzerleri daha önce Ege, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da gerçekleştirilen, bazıları düzenli olarak yapılmaya başlanan, sorunların ve çözüm yollarının tartışılmasına, halk sağlığı insan gücünün kendi içinde ve diğer bölgelerle iletişiminin güçlenmesine katkı sağlayan bir işlevi üstlenen bölgesel toplantıların yaygınlaşmasını ve düzenli hale gelmesini arzulamaktadır.

Değerli Meslektaşlarımız,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve HASUDER 29 Nisan 2011 Cuma günü bir günlük bir “Marmara Bölge Toplantısı” düzenleme kararı almıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantımıza alanda ve üniversitede çalışan tüm meslektaşlarımız davetlidir. Toplantıya katılacak meslektaşlarımızın 4 Nisan 2011 tarihine dek aşağıdaki telefon numarası veya e-mail adresine isimlerini bildirmeleri rica olunur.

Prof. Dr. Bedia Ayhan                                                                       Doç. Dr. Tacettin İnandı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                               Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı                                             Yönetim Kurulu Başkanı

 

Genel Bilgiler
Tarih ve Saat: 29/04/2011, 09:30-17:00
Toplantı Yeri: İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Pembe Salon
Katılım ücretsizdir

İletişim Bilgileri
Dr. Nilgül Yalçınoğlu
Cep: 0535 315 51 97
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Go to top