Menu

Karar Tarihi: 17.02.2011, Karar No: 2/61-4

Değişiklik Tarihi: 20.11.2014, Karar No:2/142

Amaç: Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri ile HASUDER tarafından toplum sağlığının farklı boyutlarına katkı yapan kişilerin takdir edilmesi amacıyla derneğimize fahri üyelerin alınmasıdır.

Hedef grup: Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri ile Halk Sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan ancak Tüzüğümüze göre Derneğin Asil üyesi olamayan kişilerdir.

Fahri Üyelik Türleri:

  1. Araştırma Görevlisi Fahri Üye: Halk Sağlığı alanında Uzmanlık ya da doktora eğitimi alan öğrencilerin derneğimize üye olması ile kazanılan üyelik statüsü.
  2. Onursal Fahri Üyelik: Derneğimize asil üye olamayan ancak Halk Sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişilerin derneğimize üye olması ile kazanılan üyelik statüsü. 

Fahri ve Onursal Fahri Üyeliğe Başvuru ve Kabul Süreci:

Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri, çalıştıkları kurumdan orada eğitim aldıklarına dair belge ile dernek üyeliğine başvuru dilekçesini doldurup HASUDER Yönetim kuruluna posta ile ulaştırırlar. Dernek yönetim kurulu başvuruyu değerlendirerek, Fahri Üyelik Kararını kişiye bildirir.   

Onursal Fahri üyelik için önerilecek kişilerin adları ve iletişim adresleri HASUDER üye/üyeleri ya da çalışma grupları tarafından gerekçeli bir başvuru ile yönetim kuruluna iletilir. Yönetim Kurulu fahri üyelik önerisinin irdelenmesi için süreci başlatır; değerlendirme tamamlandıktan sonra YK kararı verilir ve öneri yapanlarla durum bildirilir. Onursal Fahri Üyelik için önerilen ve kabul edilen kişiye davet mektubu iletilir.

Onursal Fahri Üyelik İçin Ölçütler: Fahri Üyeliğe kabul için önerilen kişinin aşağıda belirtilen 4 ölçütten en az 2’sini karşılaması gerekir. Değerlendirme süreci: Aday gösterilen kişi ile ilgili öneri yapan çalışma gurubundan 3 çalışma grubu yoksa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 3 kişi ile yönetim kurulundan 2 kişinin katılımıyla oluşturulacak 5 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır. Komisyon görevlendirmeyi izleyen 1 ay içinde yönetim kuruluna Fahri Üyelik ile ilgili ortak bir değerlendirme raporu sunar.

  • Kişinin halk sağlığı alanında etkinlikleri olması
  • Halk sağlığı ile ilgili eserler vermiş olması
  • Halk sağlığı alanında eğiticilik yapmış olması
  • Halk sağlığı alanında uygulayıcı olarak çalışması ya da çalışmış olması

Onursal Fahri Üyenin Daveti ve Üyeliğin Açıklanması: Fahri Üyelik ile ilgili değerlendirme ve kabul süreci tamamlandıktan sonra üyelik için önerilen kişiye bir davet mektubu gönderilir ve YK başkanı tarafından sözel olarak davet edilir. Fahri Üyeliği kabul eden kişiler izleyen Kongreye davetli olarak çağırılır ve Genel Kurul sırasında üyelik belgesi sunulur.

Fahri ve Onursal Fahri Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları: Fahri ve Onursal Fahri Üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar, yönetim kurulu ve denetleme kurullarında yer alamazlar. Fahri ve Onursal Fahri Üyeler çalışma gurupları başta olmak üzere derneğin bütün etkinliklerinde yer alabilir ve üyelerle aynı önceliklerle bu etkinliklerden yararlanabilirler. Fahri ve Onursal Fahri Üyelerden dernek aidatı almak zorunlu değildir, gönüllü olarak derneğe bağış yapmak isterlerse bağış yapabilirler.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Go to top