JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 HABERPOSTASI-1-26.2.2019Haberler...

 

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu (HSYK) çalışmaları; HSYK komisyonlarının ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) üyelerinin katkısı ile gelişerek devam etmektedir. Kurul üyeleri 23.2.2019 tarihinde Ankara’da bir araya gelmiş ve 2019 yılı çalışmalarını planlamıştır. Planlamalar kapsamında;  devamı için tıklayınız

 

 

 

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU EŞYETKİLENDİRME YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenecek bir bilim kurulunun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde halk sağlığı dalında uzmanlık eğitimi verme koşullarını sağlayan kurumları ziyaret ederek mevcut durumlarını değerlendirip varsa aksaklık ve eksiklikleri belirleyip bunları giderici önerilerde bulunmak, ulusal standartlara uygun eğitim programı yürüten kurumları “Kurumsal Yeterlik -Belgesi” ile belgelendirmek ve eğitim kurumlarını yeterlik belgesi almaya özendirerek ülkedeki halk sağlığı alanındaki uzmanlık eğitiminin niteliğinin yükselmesine katkı sağlamak için yapılacak çalışmaların esaslarını belirlemektir.

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU EŞYETKİLENDİRME BAŞVURUSU “BİLGİLENDİRME DOKUMANI” 

Değerli Anabilim Dalı Başkanı,

Aşağıda Halk Sağlığı Yeterlik Kuruluna kurumunuzun Eşyetkilendirme Belgesi verilebilmesi amacıyla değerlendirmesi için yapacağınız başvuruda sürecin adımlarını görebileceksiniz.

Bu yıl Kongrede (15-16. 11. 2018)Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı Teorik Sınav ve Nesnel Yapılandırılmış Halk Sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination-OSPHE) (Pratik sınav) olarak iki aşamada yapılacaktır. Bu yıl yapılacak olan sınavda veya geçen yıl yapılan teorik sınavda 60 ve üzerinde alanlar pratik sınavına katılabilecektir. Yazılı sınavın geçerliği 2 yıldır. 2 yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan 2 kez başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar bu 2 yıllık süreçten sayılmaz.

HASUDER Yeterlik Kurulu Seçimli Genel Kurulu, 16 Mart 2017 tarihinde Antalya’da yapıldı. Toplantıyı HASUDER Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay ve HASUDER Yeterlik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ferda Özyurda yönettiler. Toplantıya 27 üye katıldı.

Gündemde yer alan konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

 

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) güncel çalışmaları (18.2.2019)

1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Başvurusu “Bilgilendirme Dokumanı”  

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014

Raporu hazırlayanlar:

Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU

HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri

Raporun tümü için tıklayınız

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3  4 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 4

Go to top