Menu

Bu yıl Kongrede (15-16. 11. 2018)Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı Teorik Sınav ve Nesnel Yapılandırılmış Halk Sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination-OSPHE) (Pratik sınav) olarak iki aşamada yapılacaktır. Bu yıl yapılacak olan sınavda veya geçen yıl yapılan teorik sınavda 60 ve üzerinde alanlar pratik sınavına katılabilecektir. Yazılı sınavın geçerliği 2 yıldır. 2 yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan 2 kez başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar bu 2 yıllık süreçten sayılmaz.

 

Bu yıl yapılacak teorik sınava halk sağlığı uzmanları ve son yıl halk sağlığı asistanları  katılabilir.  Pratik sınava ise sadece teorik sınavda başarılı olan uzmanların katılımı söz konusu olacaktır. Her iki sınavda başarılı olan uzmanlar yeterlik belgesi almaya hak kazanırlar. Belgenin geçerliliği 10 yıldır.

Pratik sınav, 1. aşama sınavından (teorik sınav) tamamen farklı bir değerlendirmedir. 1. aşama sınavı, halk sağlığı alanına ilişkin bilgiyi ölçerken, 2. aşama sınavı halk sağlığına ilişkin bilginin kullanılmasını ve yetkinlik alanına uygun olduğunda beceriyi ölçer.

Pratik sınavda, aşağıdaki yetkinlik alanları birbiri ile entegre bir biçimde hazırlanacak olan 5 istasyonda değerlendirilecektir:

1-      EPİDEMİYOLOJİ                                                

2-      SAĞLIK YÖNETİMİ                                              

3-      BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ     

4-      SAĞLIK EĞİTİMİ                                                                 

5-      KRONİK HASTALIKLAR VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ  

Pratik sınavda Bu istasyonlarda adaya yazılı ve/veya sözlü olgular sunulacak; bu olgular aracılığı ile adayın aşağıda belirtilen öğrenme hedefleri sınanarak bilgi, beceri veya tutumu değerlendirilecektir.

 • Toplumun (veya bir grubun) sağlık ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme
 • Verileri işleme ve yorumlama 
 • Bireysel ve toplumsal sağlık durumunu / düzeylerini belirleme
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik planlama yapabilme
 • Sağlıkla ilgili süreçleri yönetirken karar verebilme, bu süreçte karşılaşılan belirsizlikleri yönetme
 • Çatışmayı yönetme ve müzakare etme
 • Toplumla iletişim kurabilme
 • Toplumu bilgilendirme
 • Zor durumlarda etkili iletişim tekniklerini kullanma
 • Sağlık alanında bir araştırmayı planlama
 • Kanıtları eleştirel olarak değerlendirme

Adaylardan her bir istasyonda verilen görevleri yapmaları beklenmektedir. Pratik sınavdan başarılı olabilmek için her bir istasyondan en az 50 almak ve toplam puanın ortalama 70 veya üzerinde olması gereklidir.

Teorik sınav 20.. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin 2. Günü (15.11..2018), pratik sınav ise Kongrenin 3. günü (16.11.2018) de yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenlerin 1.11..2018 tarihine kadar Kongre web sayfasından kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Başvuru için buraya tıklayınız

Prof.Dr.Ferda Özyurda

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Go to top