JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 

a. Asıl Üyeler:

Tacettin İnandı

Seval Alkoy

Coşkun Bakar

a. Yedek Üyeler:

Osman Günay

Raika Durusoy

 

Madde 10. Denetleme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

  1. Denetleme Kuruluna seçilebilmek için Derneğin aktif üyesi olmak ve eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent ve halen çalışıyor olmak) gereklidir.
  2. Denetleme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  3. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu ve komisyonların seçimleri ile birlikte yapılır.

Madde 11. Denetleme Kurulunun Görevleri

  1. Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını denetler.
  2. Alınan ve uygulanan kararların yönergeye uygunluğunu denetler.
  3. Çalışmalar hakkında Yeterlik Genel Kurulu’na dört yılda bir rapor sunar.
Go to top