2012-2014

Başkan: Tacettin İnandı

Üyeler: Gamze Çan, O. Alparslan Ergör, Tayyar Şaşmaz, Melikşah Ertem, Ferruh Ayoğlu, Mine Kaya