HASUDER Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Bu politika metni Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konularında taahhütlerini vurgular. Tüm üyeler, çalışanlar bu politikayı kabul eder ve uygular.

 

  1. 1.HASUDER etik değerlere dayalı, şeffaf ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmeyi amaçlamaktadır.
  2. 2.Yönetim Kurulu, üyeler, çalışanlar ve paydaşlar arasında şeffaf bir iletişim kültürü oluşturulacaktır. Yönetim Kurulu tüm faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder. Bu çerçevede;
  • .Faaliyet raporu ve finansal raporlar HASUDER Genel Kurulunda üyeler ile paylaşılır.
  • .Dernek tüm çalışmalarının mevzuata uygunluğu, mali kaynakların kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından Dış Denetime, HASUDER Denetim Kurulu tarafından İç Denetime tabidir.
  1. 3.Yönetim Kurulu üyeleri dernek faaliyetleri ile kişisel çıkarları arasında herhangi bir çatışma olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Çıkar Çatışması Beyan Formu imzalar. Bu bağlamda Yönetim Kurulu üyeleri, çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda bunu bildirmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
  2. 4.Dernek çalışanları, dernek faaliyetlerini kişisel çıkarlarının üzerinde tutmayı taahhüt eder.
  3. 5.Çalışanlar, yolsuzluk, rüşvet alma, rüşvet verme, görevi kötüye kullanma ve benzeri etik dışı davranışlardan kaçınmalıdır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında HASUDER Yönetim Kurulu’na bildirilmelidir.
  • .Çalışanların şeffaflık ve yolsuzluk politikasına aykırı davranışları HASUDER İhlal Bildirim süreçleri aracılığıyla raporlanmalıdır (Ek 1).
  • .Yönetim Kurulu tarafından yapılan bildirimler gizli tutulacak ve ihlallerin etkili bir şekilde soruşturulması sağlanacaktır.
  1. 6.Politikanın etkinliği periyodik olarak değerlendirilecek ve gerekirse güncellenerek uygulanacaktır. Yönetim Kurulu bu politikanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakla sorumludur.

 

 

İHLAL BİLDİRİM FORMU

 

 

 

HASUDER çalışanlarının yolsuzluk, rüşvet alma, rüşvet verme, görevi kötüye kullanma ve benzeri etik dışı davranışlarına dair paylaşmak istediğiniz şikayet ve geri bildirimleri “hasuder@hasuder.org.tr” adresini kullanarak bize iletebilirsiniz.

Şikayet ve geri bildiriminizi kimlik ve iletişim bilgisi paylaşmadan iletebilirsiniz. Kişisel bilginizi paylaşmanız durumunda şikayet içeriği ve kişisel verileriniz gizli tutulacaktır. Paylaşacağınız her detay şikayet ve geri bildirimlerinizi değerlendirmemiz için bize yardımcı olacaktır.

                                                                                                    HASUDER YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Şikayetin konusu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şikayete konu olan kişi veya kişiler (Adı-Soyadı)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

Bildirimde bulunanın bilgileri (zorunlu değil)

 

 

Ad-soyad:

Telefon:

 

 

 

 

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.