Hakkımızda

Derneğimiz

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 1995 yılında Prof. Dr. Remzi Aygün ve arkadaşları tarafından kurulmuştur ve o günden bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Derneğimiz, Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yine halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.

 

Çalışmalarımız

Çalışmalarımız halk sağlığı uzmanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi, özlük haklarının korunması, uzmanlık eğitiminin gelişmesi ve toplum sağlığının iyileşmesine odaklıdır. Halk sağlığının gelişimi adına akademik çalışmalara ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içindeyiz. Ayrıca toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak bilgilendirici ve toplumu uyarıcı basın açıklamaları ve raporlar hazırlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada halk sağlığı sorunlarına ilişkin görüş oluşturuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları ile halk sağlığını koruma ve toplum duyarlılığını artırmak için ortak çalışmalar yapıyoruz.

 

Üyelerimiz

Üyelerin mesleki çalışmalarını destekliyoruz. Üyelerimize yönelik kurslar ve seminerler düzenliyor, sorunlarının saptanması ve çözümünde çaba harcıyoruz. Üyelerin mesleki sorunlarını çözmeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesinde öncülük ediyor, görev alıyoruz. Her yıl ulusal halk sağlığı kongresi düzenliyoruz. Ulusal ve uluslararası diğer tıp meslekleri kuruluşlarıyla ve halk sağlığı konusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki kurarak ortak çalışmalar düzenliyoruz. Halk sağlığı yüksek lisans, uzmanlık ve doktora programlarının geliştirilmesine çalışıyoruz. Tıp öğrencilerinin halk sağlığı dersleri ve eğitimleri konusunda etkinlikler düzenliyoruz.

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-DGZVVQH9K1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DGZVVQH9K1'); </script>