2021-2023

Başkan

Bülent Kılıç

Üyeler

Derya Çamur

Tuğrul Erbaydar

İsmail Erdem Erkoyun

Bükre Çıkman

Mithat Temizer

Funda Sevencan (24.08.2022 ' ye kadar)

Mine Yenice (24.08.2022' den itibaren)