HASUDER Disiplin Kurulu

Erhan Eser

  • Üye

Prof. Dr. Erhan Eser, 1977 Bornova Anadolu Lisesi, 1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1995 yılında halk sağlığı uzmanı, halk sağlığı alanında, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını almıştır. 2006 yılından bugüne dek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanıdır. Temel bilimsel ilgi alanları “Bölge Sağlık Yönetimi” ve “Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi”dir. Bilimsel atıflarla ilgili olarak,  H indeksi 32, i10 indeksi 77’dir. Prof. Dr. Erhan Eser, “Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği - SAYKAD” kurucularındandır. Yaşam Kalitesi ve Tarımda Güvenlik Kültürü konularında çeşitli AB Çerçeve ve COST projelerine Türkiye adına katılmıştır.  Sekizi Temel Sağlık Hizmetleri, 7’si Sağlıkta Yaşam Kalitesi alanında olmak üzere 14 bilimsel toplantılar ve Psikometrik Analizler konusunda kurslar düzenlemiştir. Halen SAYKAD ve HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu üyesidir.

Tacettin İnandı

  • Üye

İlk öğrenimini Andırın/Akçakoyunlu Köyünde, ortaokulu Mersin ve Bandırma'da, liseyi Balıkesir'de okudu. Erciyes Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. İki yıl Şanlıurfa'da zorunlu hizmet yaptı, Çukurova Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimi sonrasında 1996-2004 yıllarında Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 2003 yılında doçent, 2014 Yılında profesör oldu. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Atasökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesidir.

Başlıca ana-çocuk sağlığı, toplumsal şiddet ve barış, halk sağlığı bilişimi, toplum ruh sağlığı ve tütün kullanımı olmak üzere halk sağlığının farklı konularında üç binin üzerinde atıf alan 150'den fazla yayını bulunmaktadır. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Hatay Tabip Odası ve Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı, Defne Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Mithat Temizer

  • Üye

1986 yılında Aydın ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. 2004 yılında Aydın Fen Lisesi'nden, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun oldu, 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden halk sağlığı uzmanı ünvanını aldı. 2016-2020 arası Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptı. 2020 Temmuz ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji bilim dalında yan dal uzmanlığını tamamladı ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Halen Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı sorumlusu olarak çalışmaktadır.