HASUDER Çıkar Çatışması Belgesi

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

 

HASUDER Yönetim Kurulu üyesi olarak HASUDER’in birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı ya da ticari faaliyette bulunduğu kurum ve kuruluşlarla herhangi bir çıkar çatışması içerisinde olmayacağımı; HASUDER’e ilişkin tüm faaliyetleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürüteceğimi, her hangi bir tarafla çıkar çatışması olduğunu fark ettiğimde bu durumu Yönetim Kurulu’na bildireceğimi ve derhal o faaliyetten çekileceğimi taahhüt ederim.

 

 

Tarih              :

Ad Soyad       :

İmza              :