2008-2010

Başkan

Hilal Özcebe

Üyeler

Mine Kaya

Mustafa Necmi İlhan

Şevkat B. Özvarış (12.06.2010’a kadar)

Tacettin İnandı

Muzaffer Eskiocak

Deniz Akgün

Ferruh Ayoğlu (17.07.2010 Şevkat B. Özvarış yerine)