2008-2010

Başkan: Hilal Özcebe

Üyeler: Mine Kaya, Mustafa Necmi İlhan, Şevkat B. Özvarış (12.06.2010’a kadar), Tacettin İnandı, Muzaffer Eskiocak, Deniz Akgün

Ferruh Ayoğlu (17.07.2010 Şevkat B. Özvarış yerine)