HASUDER Denetim Kurulu

Tuğrul Erbaydar

  • Üye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1996’da aynı Üniversitede Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde (2000 - 2004), Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (2004-2009) ve Ankara Üniversitesi'nde (2009-2022) öğretim üyeliği yaptı. AIDS Savaşım Derneği, Kaos GL, Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde ağırlıklı olarak topluma yönelik çalışmalar yürüttü. HIV/AIDS, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, tularemi ve kuş gribi salgınlarında ve 2011 Van depremi sonrası bulaşıcı hastalık önleme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı programlarında çalıştı. Halen Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak bulaşıcı hastalıklar, HIV/ AIDS, cinsel sağlık, cinsel haklar, sosyal tıp konularında çalışmaları bulunuyor.

Ahmet Can Bilgin

  • Üye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora Programını bitirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Erdem Erkoyun

  • Üye

Tıp fakültesini 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde bitiren Erdem Erkoyun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağılığı Anabilim Dalı’nda 2015 yılında, Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağılığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Bilim Dalı’nda 2018 yılında tamamladı. Aynı yıl Epidemiyoloji Uzmanı olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma bursuyla Erasmus Medisch Centrum Department of Public Health’te 2019 yılında konuk araştırmacı olarak bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görevine devam etmektedir.