HASUDER Denetim Kurulu

Cavit Işık Yavuz

  • Üye

Tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı ve çevre sağlığı yandal uzmanı. 1993'te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998-2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamladı ve bu bölümde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çevre sağlığı yandal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Çevre Sağlığı Uzmanı oldu. Bu yandal uzmanlığı kapsamında devlet hizmet yükümlüğünü 2014-2017 yılları arasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı biriminde tamamladı. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Toplum ve Hekim Dergisi’nde yardımcı editörlük görevini sürdürüyor, COVID-19 pandemisi döneminde Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Mestan Emek

  • Üye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Dr. Mestan Emek aynı fakültenin Halk Sağlığı Anabilim Dalında halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2000 yılında halk sağlığı uzmanı olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında epidemiyoloji yan dal uzmanlık eğitimini 2016 yılında tamamlamıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Güledal Boztaş

  • Üye

Lisans eğitimini 1993-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Merkezleri Şube Müdürlüğü, 2012-2017 yıllarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığında, 2017-2018 yılları arasında Keçiören Toplum Sağlığı Merkezinde ve 2018 Kasım ayından itibaren ise Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Biriminde halk sağlığı uzmanı olarak hizmet vermiştir. Uzm Dr Güledal Boztaş Mart 2020 tarihinden itibaren Ankara ilinde sahada Pandemi Filyasyonunda aktif olarak çalışmaktadır. Uzm Dr Güledal Boztaş kanser kayıtçılığı eğiticisidir.