HASUDER Yönetim Kurulu

Bülent Kılıç

  • Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı. İki yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı. 1998 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca ikinci eğitim kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. HASUDER Sağlık Politikaları & İstihdam ve Halk Sağlığı & Sosyal Bilimler Çalışma Gruplarının yürütücülüğünü yapmıştır. İlgilendiği temel konular Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Sosyolojisidir.

Derya Çamur

  • Genel Sekreter

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 2007 yılında uzmanlık eğitimini, 2014 yılında Çevre Hekimliği yüksek lisansını tamamladı. Meslek yaşamına mecburi hizmette bir köy sağlık ocağının ilk doktoru olarak başladı. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi'nde 6 yıl çalıştı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 2008-2010 yılları arasında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptı. Burada iki yıl Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlükleri görevini birlikte yürüttü. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Bu sürenin tamamında görev yeri Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı oldu. Son bir yıl Halk Sağlığı Genel Müdür Danışmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevi sırasında aralarında Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı'nın da yer aldığı çok sayıda projede yöneticilik yaptı. Kasım 2018'den bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Nisan 2020'de doçent olmuştur. Temel ilgi alanı çevre sağlığı konularıdır.

Mine Yenice

  • Sayman

1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Sivas SSK Hastanesinde yaptı. Ardından Kocaeli SSK Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Halk sağlığı uzmanlık eğitimini İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında, 2003 yılında tamamladı. Ardından Malatya Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde ve Halk Sağlığı Laboratuvarında çalıştı, AÇSAP Şube Müdürlüğü yaptı. 2007 yılından itibaren Ankara Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünde çalıştı. 2011 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Epidemiyoloji Ünitesine geçerek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulana dek burada çalıştı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde (Sağlık Tehditleri) Erken Uyarı Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığında birim sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılından bu yana Tüberküloz Dairesi Başkanlığında Epidemiyolojik değerlendirme ve istatistik birim sorumlusu olarak göreve devam etmektedir.

2008-2010 ve 2010-2012 yılları arasında Genel Sekreterlik görevi olmak üzere 2008-2014 yılları arasında HASUDER Yönetim Kurulunda görev aldı.

Beyhan Cengiz Özyurt

  • Üye

1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında tamamladı. 2004-2011 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığında uzman hekim, 2011'den itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği temel konular, okul sağlığı,  bağımlılık,  yaşlı sağlığı, kadın ve üreme sağlığıdır.

Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın

  • Üye

Uzm.Dr., 1992 doğumlu, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016-2017 yılları arasında Niğde Çiftlik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı yapmıştır. Eylül 2017 – Ocak 2018 arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığında Arş.Gör.Dr., 2018 Ocak- 2021 Kasım Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında Arş.Gör. Dr. olarak görev yapmıştır. Ardından Halk Sağlığı Uzmanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü için 2021 yılının Kasım ayından beri Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. 2023 Ocak ‘tan itibaren ise İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Öykü Turunç

  • Üye

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. 2020 yılında The Joseph H. And Belle R. Braun Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine’da Uluslararası Halk Sağlığı Yüksek Lisansı Programını (IMPH) tamamladı. Yüksek lisanstaki başarısı nedeniyle The Jeremy D. Kark Legacy Prize for Academic Excellence for Outstanding Academic Performance ödülüne layık görüldü.  2022 yıllında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından mezun olan Öykü Turunç Mardin İl Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Zehra Kılınç

  • Üye

2005 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden mezun oldu. 2016 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. İlk mecburi hizmetini 2006-2007 yılları arasında bir ilçenin gün hastanesinde tamamladıktan sonra, il merkezinde iki yıl daha sağlık ocağında pratisyen hekim olarak çalıştı. Uzman olarak mecburi hizmetini Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde yaptı. 2016-2019 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı süreçte Diyarbakır Valiliği'nin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projelerinde eğitimci ve araştırmacı olarak görev aldı. Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Biriminde birim sorumlusu olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Afet ve Acil Durum Yönetimi bölümünü ikinci üniversite kapsamında bitirdi. 2019 yılından beri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Dicle Üniversitesi'nde iş yeri hekimliği görevi de bulunmaktadır. İlgi alanları arasında ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve göç konuları yer almaktadır