HASUDER Yönetim Kurulu

Bülent Kılıç

  • Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı. İki yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı. 1998 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca ikinci eğitim kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. HASUDER Sağlık Politikaları & İstihdam ve Halk Sağlığı & Sosyal Bilimler Çalışma Gruplarının yürütücülüğünü yapmıştır. İlgilendiği temel konular Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Sosyolojisidir.

Derya Çamur

  • Genel Sekreter

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2007 yılında uzmanlık eğitimini, 2014 yılında Çevre Hekimliği yüksek lisansını tamamladı. Meslek yaşamına mecburi hizmette bir köy sağlık ocağının ilk doktoru olarak başladı. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi’nde 6 yıl çalıştı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 2008-2010 yılları arasında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaptı. Burada iki yıl Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlükleri görevini birlikte yürüttü. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bu sürenin tamamında görev yeri Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı oldu. Son bir yıl Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Danışmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı’ndaki görevi sırasında aralarında Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı’nın da yer aldığı çok sayıda projede yöneticilik yaptı. Kasım 2018’den bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Erdem Erkoyun

  • Sayman

Tıp fakültesini 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde bitiren Erdem Erkoyun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağılığı Anabilim Dalı’nda 2015 yılında, Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağılığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Bilim Dalı’nda 2018 yılında tamamladı. Aynı yıl Epidemiyoloji Uzmanı olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma bursuyla Erasmus Medisch Centrum Department of Public Health’te 2019 yılında konuk araştırmacı olarak bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görevine devam etmektedir.

Bükre Çıkman

  • Üye

1986 Ankara doğumludur. İlkokul ortaokul ve lise eğitimlerini İzmir, Gaziantep, İstanbul ve Balıkesir'de almıştır. 2010 yılı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2010-2011 yıllarında Yalova Çınarcık TSM'de pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Halk sağlığı ihtisasına 2013 yılında Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim dalında başlamış, 2014 yılında Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim dalına geçiş yapmış ve eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. 2019 yılında halk sağlığı uzmanı olarak ilk tayin yeri olan Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamış olup halen burada görevini icra etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Mithat Temizer

  • Üye

1986 yılında Aydın ilinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. 2004 yılında Aydın Fen Lisesi'nden, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden mezun oldu, 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı ünvanını aldı. 2016-2020 arası Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptı. 2020 Temmuz ayından beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji bilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Hali hazırda da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenciliği devam etmektedir.

Funda Sevencan

  • Üye

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 2002-2004 yılları arasında Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi hekimliği yaptı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD'dan uzmanlığını aldı. 2009-2012 yılları arasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü yaptı. Halen Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışmaktadır.

Tuğrul Erbaydar

  • Üye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1996’da aynı Üniversitede Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde (2000 - 2004) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (2004-2009) öğretim üyeliği yaptı. AIDS Savaşım Derneği, Kaos GL, Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde ağırlıklı olarak topluma yönelik çalışmalar yürüttü. HIV/AIDS, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, tularemi ve kuş gribi salgınlarında ve 2011 Van depremi sonrası bulaşıcı hastalık önleme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı programlarında çalıştı. 2009’dan bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak bulaşıcı hastalıklar, HIV/ AIDS, cinsel sağlık, cinsel haklar, sosyal tıp konularında çalışmaları bulunuyor.